Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie
Geplaatst op: 14-01-2019
Aantal keer bekeken: 3007

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.

Het CBS en NIBUD hebben nader onderzoek verricht ten aanzien van de kosten levensonderhoud van kinderen. Op basis van deze onderzoeken en adviezen is de hoogte van de behoefte van kinderen (het eigen aandeel in de kosten) naar beneden aangepast. Dit is verwerkt in de zogenaamde behoefte tabel.

De verlaging varieert tussen de 30 euro per maand (bij een netto inkomen van € 1.000,- of minder) en 130 euro per maand (bij een netto inkomen van € 6.000,- of hoger). [1]

Opgenomen is dat de inwerkingtreding van de nieuwe tabellen geen wijziging van omstandigheden is zoals bedoeld in artikel 1:401 lid 1 BW. De tabellen gelden voor situaties waarbij partijen na 1 januari 2019 uit elkaar zijn gegaan.

Ik heb ouders in de praktijk waarbij nog niet alles duidelijk is afgesproken. Voor deze ouders heb ik de berekeningen per januari 2019 opnieuw gemaakt zodat zij inzicht krijgen in deze wijziging en weten welke gevolgen dit heeft op de diverse alimentaties.

Het gevolg is dat de bijdrage in kosten levensonderhoud van de kinderen lager wordt, daarentegen ontstaat er meer ruimte in de draagkracht voor de berekening van de partneralimentatie.

Met het voorstel voor de aanpassing van de wetgeving voor partneralimentatie, waarbij de looptijd van de partneralimentatie aanzienlijk wordt verkort, heeft dit gevolgen voor zowel de alimentatiegerechtigde (die minder ontvangt) en de alimentatieplichtige (die minder dient te betalen). Het kindgebondenbduget is verhoogd maar dat compenseert de verlaging van de eigen bijdrage ten behoeve van de kinderen allerminst.

In de mediationpraktijk komen ouders vaak overeen welke bedragen moeten worden betaald voor de kinderen. Het betalen voor de eigen kinderen is meestal eenvoudiger dan een betaling aan een ex partner. Alles kan in goed overleg worden bepaald, er is geen gezin dat volgens de normen en richtlijnen leeft. Het zijn richtlijnen. Vaak wordt gekozen om deze richtlijnen aan te houden voor bijvoorbeeld een jaar. Na dat jaar vindt vaak een evaluatie plaats waarbij de ouders mogelijk een ander bedrag afspreken.

Voor meer informatie over de Wet voorstel Herziening Partneralimentatie klik hier. 

 

[1]Vergelijking gemaakt bij een kind. Deze tabellen zijn alleen van toepassing indien partijen na 1 januari 2019 uit elkaar gaan.

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


3 plus 6
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht.