Wat is mediation?

Mediation is bemiddeling waarbij partijen in overleg tot een oplossing van hun geschil komen onder begeleiding van een vakbekwame mediator. Een mediator is geen advocaat of rechter en is volledig onpartijdig. Een mediator heeft geen belang bij de uitkomst van uw oplossing.

Samen tot een oplossing komen

Het doel is niet een oplossing te vinden waarbij beide partijen volledig enthousiast zijn. Het doel is een oplossing te vinden waarin beide partijen zich herkennen en die aan beider belangen tegemoet komt. De taak van de mediator is het gesprek op gang te brengen. Uitgangspunt hierbij is communicatie op basis van gelijkwaardigheid en respect.