Gaat u, als ouder alleen, op vakantie met uw minderjarige kind, dan kunt u bij de douane hierop worden aangesproken. Hoe te handelen?

Bij een reis binnen het Schengengebied (meest Europese landen) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit niet-Schengenlanden is die controle er wel. De douane moet bij minderjarigen nagaan of de volwassene die het kind begeleiden wel het ouderlijk gezag heeft. Documentatie over het ouderlijk gezag kan een vlottere grenspassage tot gevolg hebben.

De koninklijke marchechaussee adviseert ouders de volgende documenten mee te nemen:

Verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder. En hierbij de versie in het engels. Naast dit formulier wordt soms gevraagd om de volgende stukken: 

  • Recent uittreksel gezagsregister.
  • Recent uittreksel GBA van het kind.
  • Kopie van het paspoort van de toestemminggevende ouder.
  • Eventuele uitspraak met betrekking tot het gezag en omgang.
  • Eventueel de ouderschapsregeling.
  • Eventueel de geboorteakte.

Deze documenten kunnen voor een snellere doorgang bij de persoonscontrole zorgen.

Let er ook op dat kinderen een eigen reisdocument moeten hebben!