Fiscaliteiten bij een scheiding; vaak gaat het niet helemaal goed

Fiscaliteiten zijn complex zeker in een scheidingssituatie, als er een eigen woning is, partijen kunnen opteren voor heffingskortingen voor de inkomstenbelasting, als alimentatie wordt afgekocht en zo kan ik nog een langer lijstje maken.
De belastingdienst maakt het er ook niet makkelijker op. Daarnaast zijn er uitspraken van het Hof of de Hogeraad waardoor het mogelijk nog onoverzichtelijker wordt. Het is bijna niet bij te houden voor de gemiddelde bemiddelaar/advocaat in de branche. Gelukkig kunnen deze collega’s gebruik maken van de kennis van specialisten. Waarom niet? We kunnen niet overal verstand van hebben.

Eigen woning

De belastingdienst heeft aangegeven dat het in 50% van de aangifte inkomstenbelasting niet goed gaat met de eigen woning in het jaar van scheiding. Als basis voor het doen van de aangifte is een zorgvuldig opgestelde overeenkomst van belang.

Meestal zijn partijen samen eigenaar van de woning en samen aansprakelijk voor de hypotheek. Bij een scheiding verhuist vaak een van beide naar een huurwoning. Vaak is het niet mogelijk een extra hypotheek aan te gaan voor een nieuwe woning. Vanaf het moment dat een van beide de eigen woning heeft verlaten is deze woning, fiscaal gezien, niet langer de eigen woning voor de partner die de woning heeft verlaten.

Nadat, ook, het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank vervalt het fiscaal partnerschap.

In het jaar van de scheiding kan gekozen worden voor een volledig jaar fiscaal partnerschap.

Indien de woning onverdeeld blijft en een van de partijen de woning heeft verlaten, is de gedurende 24 maanden, voor 50% aftrekbaar bij ieder van de partijen (samen 100%). Deze aftrekbaarheid vervalt na 24 maanden voor degene die de woning heeft verlaten (scheidingsregeling). De helft van de hypotheekrente blijft dan maximaal aftrekbaar voor degene die in de woning is blijven wonen. De woning blijft fiscaal de eigen woning voor deze persoon.

Wat gaat er in deze situaties vaak fout in de praktijk?

De hypotheekrente wordt vaak volledig voldaan door de achterblijvende partner. In de aangifte inkomstenbelasting wordt dan 100% van de hypotheekrente opgenomen bij deze partner. Zolang de woning onverdeeld is, is dat niet correct.

Hoe hoort het?

Het eigenwoningforfait dient bij ieder van de eigenaren voor 50% te worden opgenomen in de aangifte en ieder van de partijen dient 50% van de hypotheekrente op te nemen in de aangifte inkomstenbelasting. Maar…. als de vertrokken partner geen hypotheekrente heeft betaald aan de bank, heeft deze last ook niet op deze partner gedrukt en volgt er geen hypotheekrente aftrek. Hierdoor kan ook niet wordt geopteerd voor de scheidingsregeling waarbij de vertrokken partner 24 maanden de mogelijkheid heeft de hypotheekrente voor 50% in mindering te brengen op het inkomen indien deze ook werkelijk wordt betaald door deze partner.

Kun je dit voorkomen door een juiste overeenkomst op te stellen?

Indien de achterblijvende partner de hypotheekrente volledig voldoet is het mogelijk de helft van de hypotheekrente (van de vertrokken partij) te laten betalen door de achterblijvende partner en dit als partneralimentatie in het kader van woongenot te benoemen.

Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrente maar ook voor het eigenwoningforfait.

Partijen moeten in hun overeenkomst/convenant een onderdeel als onderhoudsvoorziening opnemen, een onderhoudsvoorziening welke voortkomt uit een dringende morele verplichting aan de ander. De belastingdienst kan hier bezwaar tegen maken als er, conform de tremanormen, geen onderhoudsverplichting aantoonbaar is.

Alternatief is dat ieder zijn/haar helft van de hypotheekrente voldoet en de achterblijvende partner een vergoeding betaalt voor het woongenot.

Het blijft complex en dan heb ik het hier alleen nog over de eigen woning.

Hulp nodig voor jezelf of voor jouw cliënten? Neem gerust contact op. In de praktijk ondersteun ik meerdere mediators en advocaten. Waarom niet? Het is bijna onmogelijk om overal verstand van te hebben. Ik schakel ook specialisten op andere gebieden in. Het gaat om het leveren van kwaliteit aan cliënten.