De premie voor de zorgverzekeringswet wordt vaak vergeten te bespreken.

Update januari 2023

Meestal wordt bij de begeleiding van een scheiding wel gewezen op de inkomstenbelasting welke wordt geheven over de te ontvangen alimentatie maar niet op de bijdrage Zorgverzekeringswet.
Partneralimentatie welke is ingegaan voor 2006 wordt niet belast met een heffing voor de zorgverzekeringswet.

Partneralimentatie ingegaan na 2006

Indien de partneralimentatie na 2006 is ingegaan kan er een heffing voor de zorgverzekeringswet worden opgelegd.

Inkomen uit loondienst of winst uit onderneming lager dan € 66.956,-?

Bent u in loondienst en bedraagt uw inkomen uit loondienst minder dan € 66.956,-, dan houdt uw werkgever de benodigde bijdrage in. Is uw inkomen uit loondienst lager dan € 66.956,- en ontvangt u partneralimentatie? Dan kunt u een heffing voor de bijdrage zorgverzekeringswet verwachten.

Deze heffing bedraagt 5,43% over het te ontvangen bedrag aan partneralimentatie. (bedragen 2023)
Hou hier dus zeker rekening mee in de voorlopige aanslagen.