Partneralimentatie en belastingen

Over ontvangen partneralimentatie moet u inkomstenbelasting betalen. Het progressieve belastingtarief wordt in rekening gebracht. Indien u naast deze alimentatie ook op een andere manier belastbaar inkomen ontvangt (loon of uitkeringen) is het verstandig een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen. Omdat op de alimentatie geen belasting wordt ingehouden, moet u zeker rekening houden met een betaling achteraf. De hoogte van de belasting is afhankelijk van uw totaal belastbaar inkomen en de heffingskortingen waar u recht op heeft.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

Naast inkomstenbelasting bestaat de kans dat u over de partneralimentatie ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringwet moet betalen. De bijdrage is 5,43% van uw alimentatie en inkomen, gemaximeerd tot € 66.956,-. Cijfers 2023

Indien u partneralimentatie betaalt kan deze partneralimentatie fiscaal aftrekbaar zijn onder het hoofdstuk persoonsgebonden aftrek.
Dit geldt ook voor alimentatie die u ineens betaalt via een afkoopsom. Voorwaarde is dat u de koopsom pas betaalt nadat de scheiding officieel is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.