Woonbudget ook voor partneralimentatie van toepassing, wat is de stand van zaken na een half jaar?

juni 2023

 

In het tremarapport 2023 is opgenomen dat voor de vaststelling van kinder- en partneralimentatie wordt aanbevolen te rekenen met een woonbudget van 30% van het netto inkomen.

 

Wat wordt verstaan onder het woonbudget?

Indien de woning in eigendom is, de (netto) rente over de eigenwoningschuld, reguliere aflossingen op deze schuld, inleg voor gekoppelde spaarproducten, de opstalverzekering, lokale belastingen en onderhoudskosten.

Voor een huurwoning is het de (netto) huur, de servicekosten en lokale belastingen.

Daarnaast is rekening gehouden met vanuit bijstandsnorm (€ 223,-) redelijk overstijgende lasten voor gas, water en licht.

 

Wat als de woonlasten aanzienlijk hoger/lager zijn dan het woonbudget?

Hierover zijn, voor het bepalen van de kinderalimentatie, procedures gevoerd. Indien voor de alimentatieplichtige een duurzame hogere/lagere woonlast van toepassing is kan hier rekening mee worden gehouden. Bij hogere woonlasten moet wel aangetoond worden dat dit niet vermijd- en verwijtbaar hogere lasten zijn.

 

Heeft het instellen van een dergelijke procedure zin?

Stel dat:

Inkomen alimentatieplichtige € 60.000,-.

Inkomen alimentatiegerechtigde € 25.000,-.

Twee kinderen: 7 en 6 jaar.

Duur partneralimentatie 6 jaar.

 

Woonbudget alimentatiegerechtigde 30% (circa € 1.000,-)

Totaal bijdrage kosten kinderen alimentatiegerechtigde: € 885,-

Geen draagkracht voor partneralimentatie.

Netto besteedbaar inkomen alimentatiegerechtigde: € 2.193,-.

 

Werkelijke woonlast alimentatiegerechtigde is € 500,- per maand.

Totaal bijdrage kosten kinderen alimentatiegerechtigde: € 1.001,-

Draagkracht voor partneralimentatie is € 168,-,- bruto per maand.

Netto besteedbaar inkomen alimentatiegerechtigde: € 2.433,-.

 

Werkelijke woonlast alimentatiegerechtigde is € 750,- per maand.

Totaal bijdrage kosten kinderen alimentatiegerechtigde: € 949,-

Draagkracht voor partneralimentatie is € 13,- bruto per maand.

Netto besteedbaar inkomen alimentatiegerechtigde: € 2.268,-.

 

Procedures? 

 

Procedures zijn gestart. Indien niet verwijt- en vermijdbaar andere woonlasten van toepassing zijn kan hier rekening mee worden gehouden en kan de alimentatie worden aangepast. 

We zien in de huidige rechtspraak ook stappen in de partneralimentatie; gedurende een periode dat de woonlast onvermijdbaar hoger is dan het woonbudget wordt de alimentatie aangepast tot het moment dat deze woonlast lager is. 

Zie hiervoor uitspraken van de Rechtbank Zeeland hierbij is een voorlopige voorziening uitgesproken,  Rechtbank  Limburg waarbij de alimentatie in een stap wordt vastgesteld en Hof Arnhem waarbij het forfaitair budget wordt aangehouden. En zo zullen meerdere procedures volgen. 

 

Afspraken maken in mediation


In mediation kun je maatwerk bespreken en vastleggen in een convenant. Voorkom onnodige dure procedures. Procedures zijn niet alleen duur het kost vaak veel negatieve energie, niet alleen voor partijen ook voor kinderen die tot het gezin behoren. Onzekerheid op financieel gebied kan heel veel impact hebben op het hele gezin, ook als je denkt dat je de kinderen er echt buiten houdt.