Mediation in strafzaken

Een mediation in een strafzaak is een proces van bemiddeling dat start nadat aangifte is gedaan of tijdens een lopende strafzaak. Doorverwijzing naar mediation wordt gedaan door de politie, het openbaar ministerie of de rechter. Ook advocaten of hulpverleners kunnen mediation voorstellen. Uiteraard is initiatief van een verdachte of het slachtoffer mogelijk!

Hebben resultaten in mediation invloed op de uitspraak?

Indien mediation plaatsvindt, wordt het strafproces (of het vooronderzoek) stilgelegd. Resultaten uit mediation kunnen meewegen in het strafproces, alleen indien de verdachte en het slachtoffer dat willen.
Mediation kan alleen onder begeleiding plaatsvinden van een mediator die zich gespecialiseerd heeft in strafzaken. Vrijwilligheid van de verdachte en het slachtoffer is een pre, partijen moeten zelf achter mediation staan. Mediation kan niet verplicht worden opgelegd door een rechter of advocaat.

Herstel voor het slachtoffer en verlaging van het recidive risico

Mediation in strafzaken heeft een gesprek tussen het slachtoffer en de verdachte tot gevolg. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de emotionele gevolgen, het herstel en de eventuele materiële schade. Er zijn voordelen voor de verdachte en het slachtoffer. De aangerichte emotionele schade kan hersteld worden door deze gesprekken. De gesprekken vinden onder begeleiding plaats, er wordt rustig met elkaar gesproken. Emotioneel herstel, persoonlijke vergoedingen maar ook gedragsveranderingen zijn mogelijk. Het gevoel van veiligheid neemt toe.

Naast bovengenoemde voordelen is de afname in recidive. Herhaling van het vertonen van strafbaar gedrag wordt aanzienlijk verminderd. Dit is van maatschappelijk belang.

Voor meer achtergrond informatie lees ook de Courant van het Herstelrecht.