Vergoedingsrechten bij scheiding

Ten tijde van het huwelijk wordt geld soms vermengd. Een van beide krijgt een erfenis of schenking met een uitlsuitingsclausule. We zien steeds vaker dat dit om grote bedragen gaat. Partijen spreken soms af dat met dat bedrag een hypotheek wordt afgelost zodat de maandlasten lager worden.

Een goed initiatief, het mooiste zou zijn als partijen daar ook afspraken over op papier zetten. Wat als zij uit elkaar gaan? Hoe gaan ze dan om met deze investering?

Er zijn diverse manieren van vergoeding over een investering met behulp van een vermogen dat onder uitsluiting is verkregen.

Nominale vergoeding

Dit is heel eenvoudig, het bedrag dat is geïnvesteerd krijgt de investeerder ook terug. Bij samenwoners geldt deze vergoeding indien een van beide investeert in de eigen woning.

Indien partijen gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan geldt deze nominale vergoeding vanaf 2012 niet langer. Vanaf deze datum geldt de beleggingsleer.

Beleggingsleer

Een vergoeding over de investering waarbij rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering (of vermindering) van het onroerend goed waarin is geïnvesteerd. Deze vergoeding geldt voor gehuwden.

Met welke waarde wordt gerekend?

Indien wordt geïnvesteerd in een verbouwing van een woning, wordt gerekend met de waarde ten tijde van de verbouwing.

Indien het bedrag wordt gebruikt ter aflossing van een bestaande hypotheek wordt gerekend met de verwervingswaarde (aankoopwaarde) van het onroerend goed. Dat kan een wezenlijk effect hebben op het vergoedingsrecht dat ontstaat.

Recent is deze berekeningsmethodiek (beleggingsleer) in een uitspraak van het Hof Amsterdam toegepast. In deze uitspraak wordt verwezen naar de kamerstukken waarin is bepaald dat de beleggingsleer van toepassing is op grond van de oorspronkelijke investering indien afgelost wordt op een hypotheek.

Buiten dat deze regeling een onbedoeld effect kan hebben bij het uit elkaar gaan en de vermogensverdeling, heeft dit vaak ook een effect op de eigen woningreserve. Lees hiervoor mijn artikel: Een schenking ontvangen? De onbedoelde effecten bij een scheiding zijn niet altijd duidelijk.