Waarom mediation?

Scheiden of een conflict oplossen kunt u op verschillende manieren doen. U kunt ervoor kiezen beiden een advocaat aan te stellen en tegenover elkaar in de rechtszaal te gaan staan. Bij deze manier van het oplossen van uw conflict wordt door een rechter beslist en hebben partijen vaak het gevoel dat er alleen maar verliezers zijn. Ieder moet zich immers schikken in een beslissing van een externe partij.

Samen tot een oplossing komen

Een andere manier van uit elkaar gaan is door middel van mediation. Bij voorkeur met een mediator met fiscale en financiële kennis, zodat alles besproken en afgerond kan worden bij één persoon. Bij een scheiding of conflict hoeft er geen sprake te zijn van een verliezer of winnaar. Door mediation kunt u er samen uitkomen, hierdoor is de kans groot dat er een win-win situatie ontstaat. Met name indien er kinderen bij de scheiding betrokken zijn is dit een groot voordeel. Het belang van uw kinderen en de mogelijkheid om samen te kunnen communiceren in de toekomst is groot.

Mediation vaak sneller en ook goedkoper

Naast de hierboven genoemde voordelen bespaart u ook kosten. Er is geen sprake van twee advocaten die er voor ieder van u het beste uit proberen te halen. De scheiding of het conflict wordt bij mediation vaak op een snelle en efficiënte manier afgehandeld met een meer duurzaam karakter. U bent immers samen tot deze oplossing gekomen waarin uw beider belangen een rol hebben gespeeld.? Daarbij bent u alleen de mediation een uurtarief verschuldigd, dat is een wezenlijk verschil in kosten ten opzichte van twee advocaten.