Een stappenplan bij scheiding

Een scheiding is niet eenvoudig. Het is eenvoudig om aan te geven hoe het niet moet. Het kan altijd anders of beter. Een boodschap om te gaan scheiden is geen eenvoudige boodschap en is ook geen boodschap waar waardering voor wordt gegeven.

Hieronder een aantal tips in stappen van een scheidingsproces.

Denk eraan dat hetgeen u doet ook bij u moet passen!

Eerste stap

Hoe vertel ik dat ik wil scheiden? 

Zorg voor een moment met rust en waarbij de kinderen niet in de buurt zijn of binnen kunnen lopen. Vertel rustig aan uw partner dat u niet langer verder wilt met hem/haar. Probeer geen kritiek op uw partner te uiten, hou het bij uzelf en uw eigen gevoel. Wat brengt een scheiding voor u? De boodschap kan heel emotioneel zijn voor u allebei.

U bent er zelf waarschijnlijk al veel langer mee bezig dan uw partner. Voor uw partner kan het een onverwachte mededeling zijn (terwijl u denkt dat hij/zij dat toch moeten hebben geweten). Probeer rustig te blijven en niet te reageren op of met verwijten.

Als uw partner heel emotioneel reageert, geef hem/haar dan de tijd voor deze emotie en vraag wanneer hij/zij verder wil praten.

Vertel het de kinderen samen. Zorg daarbij dat u elkaar niet als schuldig bestempelt of dat een van u het slachtoffer is. Geef  duidelijk aan dat zij niet de oorzaak zijn van jullie scheiding en dat jullie altijd hun ouders blijven! Het houden van kinderen stopt vaak niet na een scheiding. Deze boodschap kan veel, onverwachte, emoties bij de kinderen oproepen. Laat deze emoties toe. Soms reageren kinderen positief en zien zij de voordelen van de scheiding.

Tweede stap

Wie helpt ons bij de scheiding?

Scheiden kan in goed overleg. In veel scheidingssituaties gaat het wel goed, het is slechts een klein percentage dat op een vechtscheiding uitdraait.

Samen scheiden kunt u met behulp van een mediator doen. Beoordeel samen waar uw behoefte is bij de keuze van een mediator. Mediators hebben vaak een andere achtergrond, er zijn veel mediators  die tevens werkzaam zijn als advocaat, psycholoog/psychotherapeut of financieel adviseur.

De keuze is aan u, het is uw scheiding.

Plan een kennismakingsgesprek met een mediator. Indien u allebei vertrouwen heeft in deze mediator, kan dit een heel fijne manier zijn om uw scheiding te regelen.

Derde stap

Een aantal praktische zaken die geregeld kunnen worden.

Indien alle bankrekeningen gezamenlijke rekeningen zijn; open een privé rekening.

Verdeel spaargeld, hou hierbij rekening met een kleine gezamenlijke buffer voor kosten zoals de kosten die bij de scheiding  komen kijken maar ook overige onverhoopte kosten.

Op de gezamenlijke rekening wordt het benodigde bedrag gestort dat nodig is voor uw huishouden.

Door het scheiden van het spaargeld is de kans op irritatie kleiner. U bent dan ieder individueel verantwoordelijk voor uitgaven. Het kan zijn dat een van u behoefte heeft op een vakantie met een vriend(in) of dat een van u beide meer geld uitgeeft aan uitgaan. Door het splitsten van het geld ontstaat hier minder discussie over.

Kijk goed naar abonnementen en overige maandelijkse verplichtingen.  Persoonlijke abonnementen kunnen van de privé rekening worden betaald.

Vierde stap

Financiele zaken bij de scheiding.

Verzamel zoveel mogelijk informatie omtrent uw inkomsten en uitgaven. Kijk goed welke verzekeringen er zijn, of er spaarvermogen is dat gezamenlijk of privé is.

Laat een financieel en fiscaal deskundige hiernaar kijken;  mogelijk kan de mediator dat samen met u doen. Als u een mediator heeft gekozen die deze achtergrond niet heeft is er vaak een collega in zijn/haar netwerk die dit kan verzorgen.

Bedenk hoe u het na de scheiding geregeld zou willen hebben. Bespreek, al dan niet in het bijzijn van de mediator, wat uw wensen zijn.

U kunt uw wensen bespreken, geen enkel voorstel is gek. Mediation houdt een overleg in met elkaar, als u elkaars wensen niet kenbaar maakt aan elkaar, weet u ook niet of uw partner hiermee wil instemmen of niet.

Heeft u een eigen woning? Beoordeel of de woning in uw bezit blijft en of de woning in uw bezit kan blijven. Van het huidige gezamenlijk inkomen moet, in de nieuwe situatie, twee huishoudens worden betaald. Als u in uw huidige situatie geen ruimte heeft gehad voor spaargeld, waar kunt u dan de ruimte vinden om de nieuwe situatie te realiseren?

De financieel en fiscaal deskundige mediator kan u hier goed mee helpen. Veel opties staan open, van belang is dat u goed inzicht krijgt in de voor u geldende opties.

Vijfde stap

Uw afspraken formaliseren.

In mediation kunt u afspraken maken die worden vastgelegd in een convenant. Dit zijn afspraken die u samen maakt over alimentatie, verdeling van vermogen, de eigen woning, de onderneming, pensioenen en dergelijke.

Indien u minderjarige kinderen hebt, is een ouderschapsregeling een verplicht onderdeel. Weet u niet zeker of het goed met uw kinderen gaat of wat de kinderen écht willen? Dan is een gesprek met een Kindbehartiger een aanrader. Een kindbehartiger heeeft de specialisatie inhet begeleiden van kinderen in echtscheidingssituaties. Kinderen leren omgaan met de nieuwe situatie, ze leren moeilijke dingen bespreekbaar te maken, het is geen therapie maar een mooie manier om uw kinderen met begrip in de scheiding te betrekken. Zij hebben niet om deze situatie gevraagd. Vaak kan de kindbehartiger u ook begeleiden in het voortgezet ouderschap. 

Zesde stap

Laatste stappen zodat u alles goed geregeld hebt om uit elkaar te gaan. 

Heeft u het convenant en de ouderschapsregeling ondertekend? De mediator zal voor afronding zorgen, al dan niet in samenwerking met een advocaat.

Hiermee bent u nog niet klaar. Het regelen begint dan vaak pas. De belastingdienst moet worden geïnformeerd, een eventuele voorlopige teruggave dient te worden aangepast. Daarbij kunt u in aanmerking komen voor toeslagen of heffingskortingen waar u voor uw scheiding nog niet voor in aanmerking kwam.

Nadat uw scheiding is ingeschreven dient u uw pensioenuitvoerders te informeren van uw scheiding en welke afspraken u hebt gemaakt met betrekking tot de pensioenregelingen. U dient dit binnen twee jaar na de scheiding te melden bij de pensioenuitvoerder. Vaak wordt dit door de mediator/advocaat voor u verzorgd.