Wanneer bent u fiscaal partner en toeslagpartner?

Fiscaal partner

Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten/partners voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte inkomstenbelasting. Vaak wordt hiermee geschoven zodat het hoogste fiscaal voordeel wordt bereikt. Indien u getrouwd of geregistreerd partner bent, bent u automatisch fiscaal partner. 

Indien u samenwoont moet u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen om fiscaal partner te zijn:
• U bent allebei meerderjarig en er is een samenlevingscontract opgesteld.
• U hebt samen met uw partner een kind.
• U óf uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
• U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
• U bent beiden eigenaar van de woning die uw gezamenlijk hoofdverblijf is.
U blijft fiscaal partner indien u duurzaam gescheiden leeft. U bent fiscaal partner tot het moment dat u een verzoek bij de rechter indient tot scheiding of scheiding van tafel en bed én u niet meer samen ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie. U kunt in het jaar van uw scheiding kiezen voor het hele jaar fiscaal partnerschap. Dit kan een voordeel geven omdat u persoonsgebonden aftrekposten aan elkaar kunt toedelen. 

Toeslagpartner

Toeslagpartner bent u op dezelfde voorwaarden als fiscaal partner met dat verschil dat u kunt kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap maar dat u daarbij geen toeslagpartner bent. Vanaf het moment van het indienen van het verzoek tot echtscheiding en het moment dat u  niet meer samen staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie bent u geen toeslagpartner meer. 

Meer informatie over toeslagen? Zie ook dit artikel