Indien één van u beiden in de woning blijft wonen, u niet langer fiscaal partner bent maar wel samen eigenaar blijft van de woning én aansprakelijk blijft voor de hypotheek kan dit fiscale gevolgen hebben.

Stel dat u samen eigenaar van de woning bent, u bent beide aansprakelijk voor de hypotheek en u bent gescheiden. Eén van u beiden blijft in de woning wonen omdat het ontslag voor de hoofdelijke aansprakelijkheid niet kan worden geregeld.
Een van u beiden blijft in de woning wonen, de ander stelt de helft van zijn/haar eigendom beschikbaar voor bewoning van de andere partner.

De woning wordt, fiscaal gezien, maximaal 24 maanden aangemerkt als eigen woning in box 1 voor de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat het eigen woning forfait wordt bijgeteld en de hypotheekrente aftrekbaar is.

De helft van het eigen woningforfait wordt bij ieder belast. Ook bij de vertrokken partner. De waarde van deze ter beschikking stelling van 50% van de woning is een vorm van aftrekbare alimentatie, gewaardeerd op 50% van het deel van het eigenwoningforfait. Hierdoor wordt het belaste eigenwoningforfait bij de vertrokken partner gecorrigeerd.
Naast het eigen woning forfait heeft u, ook fiscaal, te maken met de hypotheekrente. Deze is voor u beiden voor 50% aftrekbaar.

Fiscaal gezien dient u beiden de hypotheekrente voor 50% in mindering te brengen op de aangifte inkomstenbelasting gedurende deze 24 maanden. Indien de achterblijvende partner de volledige hypotheekrente voldoet, kan dit negatieve gevolgen hebben. De partner die geen hypotheekrente voldoet heeft namelijk wel aftrek.
Dit kan gecorrigeerd worden door dit deel van de hypotheekrente in de aangifte op te nemen als fictief betaalde partneralimentatie ter hoogte van deze 50% van de hypotheekrente. Hierdoor heeft de achterblijvende, en hypotheekrente betalende partner, 100% aftrek.
De vertrokken partner voert de 50% hypotheekrente op in de aangifte. Daartegenover staat een ontvangen partneralimentatie ter hoogte van exact dezelfde hypotheekrente. Deze partneralimentatie is belast, daartegenover staat de aftrekbaarheid van de 50% (niet betaalde) hypotheekrente. Per saldo geen bijtelling en geen aftrek.

Na afloop van de 24 maanden, vervalt het recht van hypotheekrente aftrek voor de vertrekkende partner. De woning gaat voor deze partij (met 50% van de waarde) naar box 3 en wordt belast als vermogensbestanddeel. Daartegenover staat dat ook 50% van de hypotheek naar box 3 wordt verplaatst. Klik hier voor een voorbeeld.