Hoe gaat een mediationtraject bij VanDoorn MFP in zijn werk?

Benadering

Benadering vindt vaak plaats door een van de partijen. Regelmatig door verwijzing van bekenden die eenzelfde traject bij mij hebben gevolgd. Dit eerste contact wordt zo kort mogelijk gehouden zodat de neutraliteit gewaardborgd kan worden ook voor de andere partij. Indien gewenst kan “de ander” contact opnemen zodat ieder een kort individueel contact heeft gehad. Inhoudelijke zaken worden daarbij niet besproken; alleen de werkwijze.

De eerste afspraak

De eerste afspraak wordt gepland. Meestal zal deze eerste afspraak binnen 14 dagen plaatsvinden. Tijdens deze afspraak wordt besproken wat uw verwachtingen en wensen zijn. Ik zal uitleg geven over de mogelijkheden bij VanDoorn MFP. Deze mogelijkheden zijn ruim doordat er een ruime samenwerking is met andere professionals. Het is belangrijk dat wij vertrouwen in elkaar hebben om dit proces te starten en af te ronden. De mediationovereenkomst wordt tijdens dit gesprek ondertekend. 

Gedurende de mediation worden uw individuele wensen besproken. Onder mijn begeleiding wordt dit gesprek tussen u en uw partner gevoerd. U krijgt daarbij ieder de mogelijkheid uw eigen ideeën en wensen met elkaar te bespreken en te reageren op elkaars wensen en ideeën.

Het scheidingsrapport

Een scheidingsrapport opgesteld. Dit rapport bestaat uit berekeningen van de alimentaties, vermogensverdeling, pensioenverdeling en overige informatie inzake het proces van de scheiding/ontbinding samenleving of geregistreerd partnerschap. Uw wensen worden in dit rapport verwerkt. Eventuele kanttekeningen inzake fiscale gevolgen van uw wensen worden daarbij gemaakt. Het huis en de vermogensverdeling is een belangrijk onderdeel. Door de ruime ervaring zijn er tal van voorbeelden hoe hiermee om te gaan met de daarbij behorende valkuilen. 

Met dit rapport heeft u altijd een naslagwerk. Een mediationtraject is een emotioneel traject. Het is heel normaal dat niet alles wordt opgeslagen wat wordt gezegd. Het wordt vaak als prettig ervaren dit naslagwerk te hebben. Soms ook als de scheiding al lang is afgerond; hoe zat het ook alweer? Dit geeft dan rust en duidelijkheid.

Het scheidingsrapport en uw wensen worden uitgebreid besproken. Wat zijn de gevolgen indien uw wensen worden uitgevoerd? Zijn de wensen realistisch en/of zijn er alternatieven?

Uw kinderen

Uw kinderen zijn een belangrijke onderdeel dat goed besproken moet worden. Hoe gaat het met de kinderen? Hoe staan zij in de scheiding? Is het voor hen prettig om met iemand te spreken? In mijn praktijk vindt vaak een gesprek plaats tussen de kinderen en de kindbehartiger. Dit is geen verplichting, vaak krijgen de ouders door dit gesprek meer duidelijkheid.

Het convenant

Zodra u de afspraken heeft gemaakt stel ik een concept convenant voor u op. Dat is een document waarin aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Is dit convenant conform uw wensen? Dan kunt u dat altijd laten checken bij een onafhankelijke jurist of advocaat.

Vervolgens worden de stukken ondertekend in het bijzijn van een advocaat en wordt het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank.

Gedurende het hele proces blijf ik uw aanspreekpunt. Pas als de scheiding daadwerkelijk is ingeschreven bent u officieel gescheiden en stoppen mijn werkzaamheden als mediator. Met vragen of aanpassingen van afspraken kunt u altijd bij mij terecht.