Wanneer mediation?

Mediation is onder andere zinvol bij een echtscheiding of ontbinding samenleving. U bevindt zich in een achtbaan van emoties. Mediation geeft u beiden de kans uw eigen belangen op tafel te leggen. Met het oog op uw gezamenlijke en individuele belangen kunt u samen tot een oplossing komen. Deze oplossing is duurzaam, doordat het afspraken zijn waartoe u samen bent gekomen. Beide partijen zijn daardoor meer gemotiveerd zich aan de afspraken te houden. 

Verbetering communicatie en begrip voor elkaar

Doordat u in de mediation de weg bent ingeslagen van communicatie op basis van gelijkwaardigheid en oog voor elkaars belangen, is de kans groot dat u in de toekomst ook in staat bent respectvol met elkaar te communiceren. In mediation kunt u zelfs begrip krijgen voor een standpunt waar u in een eerder stadium de oren voor sloot.
Vooral wanneer er kinderen zijn is mediation een zeer goed alternatief. Uw relatie heeft geen toekomst meer, maar u blijft samen ouder van uw kinderen. Voor deze kinderen blijft u beide verantwoordelijk en bent u een voorbeeld. 

Mediation kan duurzamen oplossingen geven

Ook jaren nadat u uit elkaar bent gegaan kan mediation heel zinvol zijn. Denk hierbij aan de communicatie over de opvoeding van uw kinderen. In de loop der tijd zijn uw beider levens veranderd, door deze veranderde omstandigheden kunt u minder begrip voor elkaar hebben of kan er meer ruis ontstaan in uw communicatie.