Indexatie alimentatie per januari 2021

oktober 2020

De partner- en kinderalimentatie dient jaarlijks te worden geïndexeerd op grond van artikel 402a Boek 1 BW. Het indexatiepercentage wordt vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming. Deze indexatiepercentages worden meestal in oktober gepubliceerd in de Staatscourant. Zie ook hier:   Staatscourant 

Ik kan de indexatie niet betalen

Heb je nu problemen met deze indexatie? Blijf communiceren met degene die deze alimentatie ontvangt. Een gesprek kan zoveel meer duidelijk maken. Voorkom een procedure of gang naar het LBIO door de andere partij. Blijf in contact met elkaar, als dat lastig gaat is het mogelijk dit in mediation met elkaar te bespreken. 

Welk indexpercentagie is van toepassing? 

Het indexatiepercentage voor alimentatie in 2021 bedraagt 3%.

Overige indexatiepercentages:

2020 2,5%

2019 2%

2018 1,5%

2017 2,1%

Indien u een berekening wenst te ontvangen van uw huidige alimentatie, kunt u altijd contact opnemen.