De aangifte inkomstenbelasting moet straks weer gedaan worden. Waar moet u rekening mee houden als u gescheiden bent? Wat kunt u in mindering brengen op de belasting als u partneralimentatie betaalt of andere verplichtingen heeft ten behoeve van het levensonderhoud van een ex-partner?

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van kinderen of een ex-partner. Indien u gescheiden bent of in 2022 duurzaam gescheiden leefde, heeft u misschien een alimentatieplicht. Deze alimentatieplicht kunt u hebben aan een ex-echtgenoot, aan een partner waarmee u heeft samengewoond of aan een echtgenoot waarvan u duurzaam gescheiden leeft. Daarnaast bestaat er de alimentatieplicht ten behoeve van de kosten van het levensonderhoud van uw kinderen.

Onder ‘duurzaam gescheiden leven’ wordt begrepen dat u niet meer met uw echtgenoot, in gezinsverband, samenwoont. Indien één van u beiden de wens heeft niet meer samen te wonen en deze situatie niet van tijdelijke aard is, leeft u duurzaam gescheiden.
Het duurzaam gescheiden leven begint formeel pas nadat u een verzoek tot scheiding van tafel en bed heeft ingediend én u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Indien u in 2022 alimentatie heeft overgemaakt aan uw (ex-)partner, dan mag u deze betalingen in mindering brengen op uw inkomsten voor de inkomstenbelasting als ‘betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Het is hierbij niet van belang of deze alimentatie in onderling overleg met uw ex-partner of door de rechter is vastgesteld.
De bedragen die bij de betalende ex-partner in mindering worden gebracht als onderhoudsverplichtingen, worden bij de alimentatie ontvangende partij beschouwd als inkomsten en ook meegenomen in het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Bovendien bestaat de kans dat de ontvanger over deze betaling een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet moet afdragen.

Gezamenlijke woning

Bent u nog gezamenlijk eigenaar van een woning waar u niet meer samen woont? Als u nog gedeeltelijk eigenaar bent, kunt u nog aansprakelijk zijn voor de hypotheek. Hierdoor houdt u, voor een beperkte periode, recht op hypotheekrenteaftrek voor deze woning.

Het is in alle gevallen belangrijk dat u onderling goed overlegt hoe u uw aangifte gaat invullen. Als u recent uit elkaar bent gegaan zijn er zoveel wijzigingen, dat er ook kansen zijn voordelen te behalen waar u zelf misschien niet aan denkt. Laat u daarom adviseren door een ervaren belastingadviseur. Dit voorkomt verrassingen achteraf en kan u behoorlijk wat voordeel opleveren doordat u geen aftrekposten mist. Klik hier voor uitleg over belasting en uw gezamenlijke eigen woning.