Familiebank een hoger rendement ook nog in het belang van het kind?

Indien u beschikt over vrij beschikbaar vermogen én uw kinderen een betrouwbare partij zijn kunt u een goed rendement maken op uw vermogen. U kunt namelijk bankieren voor uw kinderen!
Uw kinderen kunnen hun hypotheek (gedeeltelijk) oversluiten naar de familiebank van de vader en/of moeder. Dit oversluiten kan beide partijen een financieel voordeel opleveren.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het ‘familiebankieren’. De rente mag niet te hoog worden vastgesteld. De lening tussen de ouders moet in een contract worden vastgelegd. U kunt een voorbeeld leenovereenkomst hier downloaden. Als marktrente kiest u een gangbare marktrente.
Indien uw kind deze lening gebruikt als ‘oversluiting’ van een bestaande lening, moet uw kind dit melden bij de bank. De bank zal deze ‘oversluiting’ schriftelijk bevestigen. Als ouder stort u het bedrag rechtstreeks aan de bank met de vermelding oversluitbevestiging. Let erop dat u het niet aan uw kind zelf stort! Uw kind moet deze leenovereenkomst laten registreren bij de belastingdienst. Pas na registratie is de rente aftrekbaar! Zie hiervoor ook de uitspraak van het Hof Arnhem. 
De ontvangen rente is voor de ouders onbelast en voor het kind aftrekbaar. Daarnaast kan een te betalen afsluitprovisie worden afgesproken. Ook deze afsluitprovisie is aftrekbaar bij het kind en onbelast bij de ouder. (Maximaal € 3.630,-).

De ouders vangen hierdoor een hogere spaarrente.

Indien u een hogere rente afspreekt dan de rente welke wordt gevraagd bij de banken, kunt u overgaan tot schenking van een bedrag. U kunt uw kinderen jaarlijks schenken. Door optimalisatie van deze constructie worden de ouder én het kind hier financieel beter van.
Voor nieuwe leningen (vanaf 2013) geldt een aflossingsverplichting op basis van annuïteiten. Deze regel geldt ook voor familiehypotheken.

Praktijkervaring

Mijn praktijkervaring is dat er duidelijk moet worden gecommuniceerd ten opzichte van andere broers en zussen. De ouders moeten voldoende vermogen overhouden voor financiële tegenvallers in hun eigen huishouding. Dat een kind in de huidige tijd eenvoudig een hypotheek kan krijgen geeft geen garantie in de toekomst.
Een familiehypotheek kan ook gebruikt worden indien uw kind in een echtscheidingssituatie zit. Mogelijk kan uw kind (en uw kleinkinderen) blijven wonen door deze constructie?
Indien u meer zekerheid wenst, kunt u via de notaris een hypothecaire inschrijving regelen voor deze lening. Bij een gedwongen verkoop van de woning bent u dan als eerste, na de belastingdienst en de eventuele eerste hypotheekverstrekker gerechtigd de opbrengst te ontvangen.