Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?
Geplaatst op: 16-08-2018
Aantal keer bekeken: 2034

Deze vraag krijg ik vaak in verband met partneralimentatie. De betaler geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvanger geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘ Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Slechts met één zin in het artikel wordt aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat. 

Aanpassing aftrekbaarheid Partneralimentatie per 2019

Help! De aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd,hoor ik vaak. De ontvanger hoeft minder belasting te betalen, de alimentatie kan omlaag. Dat de heffingskorting deze aftrekbeperking kunnen compenseren wordt vaak vergeten. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Het regeerakkoord heeft ook invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. Het Nibud heeft hiervoor berekeningen gemaakt. Uit deze berekeningen blijkt dat alleen een beperkt aantal mensen die een AOW uitkering ontvangen met een aanvullend pensioen daadwerkelijk in koopkracht (iets) inleveren. Het lijkt erop dat een ieder een vooruitgang in de koopkracht zal hebben. 

Het is daarbij natuurlijk ook afhankelijk van de consumptie; niet iedereen leeft conform de Nibud normen. Voor het volledige rapport van de Nibud kijk hier

De regeling zoals deze nu (2018) geldt

Betaalde partneralimentatie kan, als persoonsgebonden aftrek, in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Het maximale fiscaal voordeel is 51,95%. 

Voorstel regeerakkoord

Voor alle aftrekposten (dus ook bijvoorbeeld hypotheekrente) komt een geleidelijke afbouw waardoor de belastingaftrek wordt beperkt. 

In 2019 is het plan de aftrek te beperken tot maximaal 49%, waarbij een afloop volgt tot 2023 met een aftrek tot 37%. 

Andere voorstellen

Belastingschijven worden beperkt tot twee schijven. 

Heffingskortingen worden, als compensatie, aangepast. Aanpassingen worden ook doorgevoerd met het oog op de verhoging van het lage BTW tarief (van 6% naar 9%). 

Het zijn voorstellen waarbij nog niet alles duidelijk is. Een werkelijke inkijk in de gevolgen kunnen wij pas geven zodra alles duidelijk is. Het alleen varen op verlaging van de aftrekbaarheid en niet de verlaging van de schijven, aanpassing van de heffingskortingen en de BTW verhoging meenemen is wat kort door de bocht. Deze aanpassingen zullen werkelijk de draagkracht én aanvullende behoefte van de alimentatieplichtige en gerechtigde beïnvloeden. Zie hiervoor het rapport van de Nibud

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


11 min 4
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht.