Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning
Geplaatst op: 02-08-2018
Aantal keer bekeken: 2860

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

De belastingdienst heeft diverse aandachtspunten op een rij gezet: 

De eigen woning

Woongenot

Zodra een van beide de gemeenschappelijke woning heeft verlaten, ‘geniet’ de blijver een periodieke uitkering in de vorm van huisvesting/woongenot in dat deel van de woning dat niet van de blijver is. Dit woongenot wordt belast! De hoogte van dit woongenot wordt vastgesteld op de helft van het eigenwoningforfait. De blijver moet dit bedrag als ontvangen partneralimentatie aanmerken en de vertrekker brengt dit bedrag in mindering als betaalde partneralimentatie. De blijver betaalt over dit deel belasting en (mogelijk) een bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). 

Eigenwoningrente

Eigenwoningrente kan alleen als partneralimentatie in mindering op het belastbaar inkomen worden gebracht als dit gebeurt vanwege een alimentatieplicht. In het convenant dient hierdoor te worden opgenomen dat de eigenwoningrente die een van beide voor de ander betaalt wordt gezien als partneralimentatie. Het komt vaak voor dat de blijver 100% van de hypotheekrente betaalt, dit terwijl de woning en hypotheek nog een gezamenlijk eigendom/schuld is. 

Als de eigenwoningrente als ontvangen partneralimentatie wordt opgenomen kan dit mogelijk een aanslag Zorgverzekeringswet (ZVW) tot gevolg hebben. 

Van belang is dat het verstandig is deze afspraken goed vast te leggen in het convenant. 

De aangifte inkomstenbelasting

Aangifte doen; apart of samen? 

In het jaar dat het fiscaal partnerschap (huwelijk/partnerregistratie/samenleving) wordt ontbonden kunt u ervoor kiezen samen belastingaangifte te doen. Voordeel van dit samen aangifte doen is dat bepaalde aftrekposten op een gunstige manier kunnen worden verdeeld. Belangrijk is dat u over dit voordeel goede afspraken maakt in het convenant! Hoe gaat u om met de verdeling van het te betalen/ontvangen bedrag van de belastingdienst?

Wat is de feitelijke situatie? 

De afspraken die u heeft gemaakt zijn belangrijk maar ook de werkelijke uitwerking is belangrijk. Indien een afspraak in de praktijk anders wordt uitgevoerd dan conform het convenant, dan geldt vaak dat het werkelijk ontvangen/betaalde bedrag wordt opgenomen. Het betreft hierbij vaak partneralimentatie. Natuurlijk is daarbij een tenzij.. 

  1. Het bedrag met een schuld aan de ex-partner wordt verrekend. 
  2. Het een bedrag is dat gevorderd of geïnd kan worden[1]. 

Over- en onderbedeling

Van over- en onderbedeling is sprake indien een van beiden meer of minder krijgt dan waar hij/zij wettelijk recht op heeft en dit niet wordt gecompenseerd. Hou hier rekening mee bij het opstellen van het convenant.

Het opstellen van een fiscaal goed geformuleerd convenant is heel belangrijk. In de praktijk zien wij steeds vaker dat de belastingdienst een standpunt inneemt waardoor de intentie van belastingplichtigen niet kan worden uitgevoerd. Zie hiervoor voorbeelden. 

Voor de volledige samenvatting van de belastingdienst klik hier.

 

[1]Soms is kan hier sprake zijn van een schenking, de ontvangen moet dan schenkbelasting betalen. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


4 maal 2
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht.