Nieuwe Wet Partneralimentatie per januari 2020

Update januari 2022

Het wetsvoorstel is op 21 mei door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet gaat per 1 januari 2020 in werking. De wet geldt alleen voor nieuwe situaties, dat wil zeggen voor verzoekschriften tot echtscheidingen ingediend op of na 1 januari 2020.

In de tussentijd kunt u natuurlijk alles regelen door middel van mediation. U kunt er voor kiezen om het verzoek tot echtscheiding na 1 januari 2020 in te dienen. 

Overgangsrecht?

Belangrijk is dat er geen overgangsrecht is. Deze wet geldt alleen voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2020. Als peildatum wordt gekeken naar het verzoek tot echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap bij de Rechtbank.

Ben ik altijd verplicht partneralimentatie te betalen?

Het betalen van partneralimentatie is alleen verplicht indien uw ex-partner na de scheiding onvoldoende inkomen heeft om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Er moet wel draagkracht zijn voor het betalen van partneralimentatie.

Is de 5-jaarstermijn altijd van toepassing?

Nee, er zijn uitzonderingen:

  • Als er jonge kinderen zijn, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind 12 jaar is.
  • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar heeft geduurd én u binnen 10 jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan de partneralimentatie maximaal 10 jaar zijn.Deze regel komt per januari 2027 te vervallen.  
  • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar heeft geduurd, kan de duur korter zijn dan 5 jaar. De duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van het aantal jaren van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.
  • De harheidsclausule is opgenomen in het Wetsvoorstel; indien beëindiging van partneralimentatie niet redelijk of billijk is, kan verlenging worden aangevraagd. 

Indien u in overleg bepaalt dat u de richtlijnen van het wetsvoorstel hanteert kunt u ook in 2019 de scheiding regelen conform bovenstaand wetsvoorstel. Het meest belangrijk is dat u in overleg blijft met elkaar en u samen tot overeenstemming komt. Het verzoekschrift voor echtscheiding kan dan in januari 2020 worden ingediend.

Neem gerust contact op als u vragen heeft.