Overzicht Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Er is veel over gezegd, ook door mij via de website. Hierbij een kort overzicht van de inhoud van het wetsvoorstel.

Overgangsrecht?

Belangrijk is dat er geen overgangsrecht is. Indien het wetsvoorstel wordt doorgevoerd, geldt deze wet alleen voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2020. Als peildatum wordt gekeken naar het verzoek tot echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap bij de Rechtbank.

Ben ik altijd verplicht partneralimentatie te betalen?

Het betalen van partneralimentatie is alleen verplicht indien uw ex-partner na de scheiding onvoldoende inkomen heeft om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Er moet wel draagkracht zijn voor het betalen van partneralimentatie.

Is de 5-jaarstermijn altijd van toepassing?

Nee, er zijn uitzonderingen:

  • Als er jonge kinderen zijn, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind 12 jaar is.
  • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar heeft geduurd én u binnen 10 jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan de partneralimentatie tot de AOW-gerechtigde leeftijd duren.
  • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar heeft geduurd, kan de duur korter zijn dan 5 jaar. De duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van het aantal jaren van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.
  • De harheidsclausule is opgenomen in het Wetsvoorstel; indien beëindiging van partneralimentatie niet redelijk of billijk is, kan verlenging worden aangevraagd. 

Indien u in overleg bepaalt dat u de richtlijnen van het wetsvoorstel hanteert kunt u ook in 2019 de scheiding regelen conform bovenstaand wetsvoorstel. Het meest belangrijk is dat u in overleg blijft met elkaar en u samen tot overeenstemming komt.