Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?
Geplaatst op: 13-06-2019
Aantal keer bekeken: 1557

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

Als mediator moeten we goed bij blijven zodat partijen op een juiste manier worden begeleid. En als je als mediator deze kennis niet hebt; je kunt een signaleringsfunctie hebben en partijen doorverwijzen. Dat maakt het werk ook zo mooi, een toegevoegde waarde hebben voor partijen maar ook voor professionals die worden ondersteund op financieel/fiscaal gebied.

In dit artikel meer aandacht voor de herziening van de belastingwetgeving.

Herziening in de belastingwetgeving kan een grote invloed hebben op de mogelijkheid tot het betalen van alimentatie (de draagkracht).

De hypotheekrente aftrek wordt, in de hogere belastingschijf, jaarlijks al afgebouwd. Deze afbouw gaat langzaam; met 0,5% per jaar. Veel mensen merken dit niet. De afbouw gaat geleidelijk. Dat gaat veranderen. Deze afbouw wordt 3% per jaar. Zie ook dit artikel

De afbouw van de aftrekbeperkbaarheid voor partneralimentatie zal ook worden ingevoerd. Dit kan een grote invloed op het besteedbaar inkomen na belastingverrekening.

Wat wordt gewijzigd?

Vanaf 2020 zal het belastingvoordeel van persoonsgebonden aftrekposten (waaronder hypotheekrente en partneralimentatie) aanzienlijk worden beperkt tot 46%. Deze afbouw wordt voortgezet met 3% per jaar tot 2023 waarbij een aftrekbaarheid is bereikt van 37,05%. Vanaf 2021 zijn er twee schijven; een eerste schijf van 37,05% voor inkomens tot € 68.507,- en een tweede schijf van 49,50%.

Dit alles kan een grote invloed hebben op het besteedbaar inkomen. Met name bij inkomens vanaf € 68.507,-. Deze inkomens hebben een belastbaar inkomen van maximaal 49,50%.

Het is niet alleen de aftrekbaarheid van de partneralimentatie waardoor het besteedbaar inkomen daalt; de hypotheekrente kan ook een grote invloed hebben. Ga maar na; een teruggave over de hypotheekrente van 49,5% of van 37,05%.

En dan is nog geen rekening gehouden met de wijzigingen voor de ondernemers.

En de praktijk?

In de praktijk verwachten wij veel verzoeken voor herberekening van de draagkracht.

Het is verstandig partijen die nu de scheiding gaan regelen hierover te informeren. Het is lastig om dit precies te berekenen omdat alle tarieven/heffingskortingen en dergelijke niet bekend zijn tot 2023. Opgenomen kan worden dat rekening wordt gehouden met deze beperking in de teruggave en dat partneralimentatie kan worden aangepast. Komen partijen nu tot overeenstemming in de afbouw van de partneralimentatie dan kan dat direct worden opgenomen.

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


6 maal 2
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht.