Zouden wij een 'Yurigate' hebben gehad als er mediation had plaatsgevonden?
Geplaatst op: 12-08-2016
Aantal keer bekeken: 1821

Vandaag had ik mezelf een dagje vrij gegeven. Toch wat mailtjes aan partijen die voor mediation hebben gekozen verzonden. Op de achtergrond het kort geding van Yuri van Gelder. Sport interesseert mij enorm en dit conflict heeft (ook bij mij) zoveel vragen opgeroepen. Als mediator is het mij steeds duidelijker dat er altijd twee verhalen en twee waarheden zijn.

Wat mij het meest verbaasde is het verschil in beleving. Wat zijn de waarden en normen die de Koninklijke Gymnastiek Unie hanteert, zijn die anders dan het NOC NSF en ook weer anders dan de personen Yuri van Gelder en zijn coach Van Bokhoven? De KNGU heeft afspraken gemaakt met de turners. Afspraken die bovenop ‘het contract ‘ van de NOC NSF gelden.

Zijn de afspraken duideijk voor iedereen?

In het repliek wordt aangegeven dat Van Gelder al eerder niet bereikbaar was en weg was. Is hier duidelijk over gesproken tussen coach en pupil? Vervolgens is Van Gelder wederom een avond/nacht niet bereikbaar en niet in het Olympisch dorp.  De training  van de volgende ochtend laat hij ook lopen omdat hij rust verkoos boven een training. Van Gelder geeft aan dat hij 33 is en inmiddels weet wat goed voor hem is.

Zijn de waarden en normen bij iedereen duideiljk? 

Van Gelder en Van Bokhoven hebben een relatie van 10 jaar. Een relatie waarin, zowel coach als pupil, veel hebben meegemaakt en elkaar toch goed moeten kennen? Hoeveel uur zijn deze mensen samen geweest? Hoe is het mogelijk dat op zo’n belangrijk moment de een de waarden en normen van de ander niet kent en ze zo overtreedt? Kennen zijn elkaars waarden en normen? Hebben zij wel eens echt met elkaar gesproken?

Een gesprek bij irritaties voorkomt vaak een later conflict.

Als Van Gelder zich echt heeft misdragen en, tot twee maal toe, afspraken niet is nagekomen. Hoe is het dan mogelijk dat er geen goed gesprek heeft plaatsgevonden waarin beide Van Bokhoven en Van Gelder ieder hun eigen verhaal kunnen vertellen. Zij kunnen in een gesprek dan ook benoemen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. De kans is groot dat hierdoor meer begrip voor elkaar ontstaat en respect.

Onderdeel van mijn praktijk is mediations naast strafzaken te begeleiden als mediator. De gesprekken tussen verdachte en slachtoffers zijn vaak verrassend. Vaak is het zo dat er twee verdachten en slachtoffers zijn. Is dat in deze ‘Yurigate’ ook niet de situatie?

Ieder moet zijn/haar verhaal kunnen doen, welke waarheid hou je aan? 

Wordt Van Gelder gestraft op basis van een paar, onhandige, acties en het verhaal van mede atleten en een andere bondscoach (die aangeven dat hij luidruchtig is thuis gekomen en dat Van Gelder heeft aangegeven dat hij schijt aan de regels heeft)?

Waar is de mediator?

Tijdens het hele kort geding jeukte mijn handen. Heeft er geen mediationgesprek plaatsgevonden? Hebben betrokkenen hun verhaal niet goed kunnen doen aan elkaar? Waarom vindt dit plaats in de rechtzaal? Het is een relatie van 10 jaar die Van Gelder en Van Bokhoven hebben gehad. Wat maakt Van Bokhoven zo boos dat hij zo resoluut tot actie over gaat? Waarom komt Van Gelder zijn afspraken niet na? Heeft Van Gelder geen gevoel bij het team belang? Waarop baseert hij zijn gemaakte keuzes?

Wat had ik graag als mediator opgetreden. In soortgelijke situaties is een mooi resultaat na mediation mogelijk. Deze situaties zien wij vaak op de Rechtbank. Dat zijn dan processen waar de media niet op zit en waarbij ieder ook een belang heeft.

Wiens belangen worden hier gediend?

Het belang van Van Gelder is natuurlijk die finale turnen, het belang van Van Bokhoven zou toch ook moeten zijn dat zijn pupil daar een dijk van een oefening neer zet? Wat is er gebeurd dat Van Bokhoven dat belang niet langer had en tot deze actie is overgegaan?

Wat ben ik blij dat Mediation naast Strafrecht in Nederland mogelijk is. Deze mediations hebben mooie resultaten. Vaak wordt mediation aangeboden als partijen nog met elkaar te maken hebben in de toekomst. Dat kan zijn als buren, buurtgenoten, familie, vrienden, collega’s en ga zo maar door. Betrokkenen kunnen weer verder met hun leven, weet wat bij de ander leeft en waarom de ander een keuze heeft gemaakt tot handelen. Dat dit een handeling kan zijn waarvoor in Nederland een straf wordt gegeven is vaak onhandig maar het maakt die persoon nog geen crimineel of een fout persoon. Hij/zij heeft een verkeerde keuze gemaakt, dat kunnen wij allemaal doen.

Van Gelder van Van Bokhoven krijgen ook in de toekomst nog met elkaar te maken. Zo ook Van Gelder en zijn teamgenoten.

De sporter en de sportbond zijn nu beide verliezers.

Natuurlijk mag de KNGU, NOC NSF of welke sportbond dan ook mij bellen. Waarom een conflict uitvechten in de rechtzaal? Dit had op een andere manier gekund, met een betere uitkomst. Nu bepaalt de rechter en zijn er alleen maar verliezers. Als sporter en als bond wil je niet verliezen, je wilt samen winnen. De kans op twee ‘winnaars’ was er als er mediation is toegepast. In de huidige situatie is alleen maar sprake van verliezers. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


14 min 4
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.