De aangifte inkomstenbelasting is niet altijd eenvoudig
Geplaatst op: 04-03-2015
Aantal keer bekeken: 1978

De meeste mensen hebben weer een uitnodiging ontvangen van de belastingdienst om de aangifte te verzorgen. De belastingdienst maakt het ons steeds makkelijker, er wordt meer ingevuld en het verzorgen van de aangifte wordt steeds eenvoudiger. 

Er zijn situaties waarbij de aangifte lastiger is. Het is mogelijk dat u in een belastingjaar een huis hebt aangekocht of bent gescheiden. Met name in het jaar van scheiding of het jaar waarin u niet meer bij elkaar woont kan het verzorgen van de belastingaangifte lastig zijn. Bent u nog wel fiscaal partner van elkaar? Hoe om te gaan met de betaalde/ontvangen alimentatie? En die woning; wie betaalt de rente en wie woont nog in de woning? 

Fiscaal partner blijft u zolang u gehuwd bent óf samen staat ingeschreven op eenzelfde adres. Soms is het, fiscaal, verstandig te kiezen voor fiscaal partnerschap. Indien een lijfrenteverzekering is toegedeeld kan dit verstandig zijn maar ook indien een van u beiden een hoger belastingtarief dient te betalen dan de ander en er een eigen woning is. In het jaar van de scheiding is het daarom verstandig de aangifte nog in overleg op te (laten) stellen. De verrekening kan, in onderling overleg, worden bepaald. 

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Voor 2014 geldt de regeling nog dat er een vast bedrag aftrekbaar is indien u bijdraagt in de kosten levensonderhoud van uw minderjarige kinderen. Heeft u de zorg voor uw kinderen gedurende een periode van minimaal drie dagen per week? Let dan ook op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en uw inkomen. 

Partneralimentatie is belast met inkomstenbelasting, daarnaast kan een premie voor de zorgverzekeringswet in rekening worden gebracht. Deze premie voor de zorgverzekeringswet is afhankelijk van het overige inkomen dat wordt ontvangen. In de praktijk zie ik dat deze regeling vaak niet wordt gecommuniceerd, dat kan toch een onverwachte verrassing geven. 

Partneralimentatie is bij de betaler aftrekbaar als persoonsgebonden kosten.

In de praktijk zie ik regelmatig conflicten ontstaan. De kinderalimentatie wordt dan als partneralimentatie opgegeven door de betalende partij. Dit heeft tot gevolg dat de alimentatie ontvangende partij een belastingaanslag ontvangt over dit bedrag. Ter voorkoming van dit soort misverstanden is het zinvol om deze afspraken duidelijk te formuleren en vast te leggen. Daarnaast kan het verstandig zijn de aangifte in het jaar van scheiding nog samen te verzorgen. 

Bij een scheiding is de woning vaak een bezit dat nog onverdeeld blijft. Bij verkoop ontstaat er een verlies, de hypotheek kan (nog) niet op een naam worden gesteld of de woning blijft onverdeeld in het belang van de kinderen.

Ook in deze situatie is het belangrijk de afspraken met betrekking tot deze kosten duidelijk vast te stellen.

In principe blijft u samen aansprakelijk voor de hypotheek en eigenaar van de woning. Voor de belastingdienst komt u, ieder, hierdoor ieder in aanmerking voor  de helft van de hypotheekrente aftrek. Maar wat als degene die in de woning blijft wonen 100% van de hypotheekrente voldoet? In deze situatie geeft u ieder 50% van de hypotheekrente op in de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast corrigeert u het (niet) betaalde deel door betaalde/ontvangen fictieve partneralimentatie. Deze regeling is slechts mogelijk voor een periode van twee jaar nadat uw fiscaal partnerschap is beeindigd.

Maak hierover duidelijke afspraken in uw convenant zodat hier geen discussie over zal bestaan nadat de aangifte is verzorgd. 

De belastingdienst komt ons tegemoet door de aangifte steeds eenvoudiger te laten worden. Er blijven complexe periodes in het leven waardoor de aangifte minder eenvoudig is. De belastingdienst kan dit niet altijd inzien. Het is prettig dat, voor de aangifte over het belastingjaar 2014, de termijn voor het indienen is verruimd tot 1 mei 2015. 

U ziet dat het niet alleen verstandig voor uzelf is de afspraken duidelijk in een overeenkomst op te stellen. Ook voor de aangifte inkomstenbelasting is dit handig, degene die uw aangifte voor u verzorgd heeft dan minder vragen en de kans dat het juist wordt afgehandeld is groter. 

Komt u er nu niet uit, neem dan gerust contact op.

Reacties

maart
24
2015
6:59 AM Maarten
Ik ben nog niet gescheiden maar wel uit de woning. Ik betaal de hele hypotheek voor het huis waar mijn vrouw en kinderen wonen. Kan ik de hypotheekrente dan aftrekken? Ik ben sinds november 2013 het huis uit.
Beantwoord door: Anne-Marie van Doorn (25-03-2015 7:51 AM)
Maarten,
je geeft aan dat je nog niet gescheiden bent. Hierdoor ben je nog fiscaal partner. De hypotheekrente is gewoon aftrekbaar.
Indien jullie gescheiden zijn, geldt een overgangsregeling, de hypotheekrente is dan nog 24 maanden aftrekbaar. Deze 24 maanden worden geteld nadat jullie geen fiscaal partner meer zijn. Fiscaal partner ben je niet meer indien de scheiding is uitgesproken en is ingeschreven in de registers én je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.
De hypotheekrente is dus nog normaal aftrekbaar zolang je fiscaal partner bent (gehuwd bent) en vervolgens nog 24 maanden.
Ik hoop dat je vraag hiermee voldoende is beantwoord? Neem anders gewoon contact op, per mail: info@vandoornmfp.nl of bel me even: 06 26534965.
maart
23
2015
10:57 AM Anne-Marie van Doorn www.vandoornmfp.nl
Beste Linda,
Dit is iets dat ik vaker zie. Als jullie een schriftelijke afspraak hebben gemaakt waarin jullie zijn overeengekomen dat een partneralimentatie moet worden voldaan en aantoonbaar is dat deze alimentatie ook is voldaan, is de alimentatie bij jouw ex gewoon aftrekbaar en bij jou belast.
In het jaar van scheiding kunnen jullie zelfs nog kiezen voor fiscaal partnerschap of niet.
De aangifte is in dat jaar altijd complex en helaas ontbreekt de kennis bij de belastingtelefoon ook nog wel eens. Dat wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de complexiteit.
En ach... Makkelijker kunnen we het niet maken he!?
maart
23
2015
7:29 AM Linda
Ik ben gescheiden, krijg partneralimentatie, woon bij mijn ouders maar sta nog ingeschreven op ons oude adres. Nu zegt mijn ex dat ze bij de belastingdienst hebben aangegeven dat de alimentatie niet aftrekbaar is omdat we fiscaal partner zijn.
Is dat waar?

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


8 maal 3
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.