Alimentatie

Alimentatie is een voorziening in het levensonderhoud van uw kinderen, uzelf of uw ex-partner. Alimentatie is geen exacte wetenschap. Er zijn diverse variabelen waarmee rekening gehouden moet worden wanneer de alimentatie wordt vastgesteld. Bij alimentatieberekeningen ziet u veel vaktaal. Wat betekenen die woorden nu eigenlijk? En waarom is de alimentatie zo bepaald? Wat als degene die de alimentatie betaalt komt te overlijden?

Bij de vaststelling van de alimentatie heeft u veel vrijheid. Voor de termijn en de hoogte zijn geen vastgestelde regels, u mag afwijken van de wetgeving omdat het regelend recht is. Er zijn wettelijke regels die kunnen worden opgelegd door de rechter als u er samen niet uitkomt.

Als u in overleg uit elkaar gaat kan dit voor u beiden een groot voordeel zijn omdat uzelf invloed heeft op de hoogte en duur van de alimentatie. Alimentatie kan dan maatwerk worden, passend bij uw persoonlijke situatie. Begeleiding van een vakbekwame gesprekspartner is hierbij belangrijk, u moet voorkomen dat u uit emotionele overwegingen beslissingen neemt.

Een mediator is opgeleid om uw beiden belangen te behartigen en is geen partij. Hierdoor is de kans groot dat uw keuzes met een gezonde basis worden genomen. Kies bij voorkeur een mediator met financiële kennis of een mediator die samenwerkt met een goed opgeleide financieel adviseur of neem direct contact op.