Actualiteiten

In dit onderdeel bespreek ik de meest actuele onderwerpen. Veranderingen vinden regelmatig plaats, er zit constant beweging in mijn vak en dat maakt het  zo mooi. Dat het voor u onoverzichtelijk is, is heel begrijpelijk. Wat wel en niet geldig is en wat wel en geen invloed heeft op uw situatie kan soms heel onduidelijk zijn.

Goede begeleiding door een partij die goed bij is, is belangrijk. Als financieel planner en mediator moet ik voldoen aan bijscholing. Hierdoor zit ik regelmatig in de schoolbanken en ben ik ook verplicht tot het bijhouden van vakbladen en nieuwe wetgeving. Uw begeleiding zal dan ook altijd up to date zijn en, indien van toepassing, op de toekomst gericht. Regels van nu zijn geen garantie voor de toekomst!