Belastingen en financiën vanaf 2017

Hypotheekrente

De hypotheekrente aftrek wordt in 2017 weer beperkt. Vanaf 2014 bedraagt de maximale aftrek 50%. Deze rente aftrek wordt stapsgewijs afgebouwd tot een maximale aftrek van 38%.

Inkomstenbelasting

Het belastingtarief in de eerste schijf (inkomen tot € 19.982,-) bedraagt 36,55% (indien de AOW gerechtigde leeftijd is bereikt is dit tarief 18,65%).

Voor de tweede en derde schijf wordt hetzelfde tarief gehanteerd van € 40,8%. Dit geldt voor inkomens tot € 67.072. Voor AOW gerechtigde geldt een tarief, in de tweede schijf, van 22,9%). De tweede schijf geldt voor het inkomen van af € 19.982,- tot een inkomen van € 33.791,-.

De derde schijf geeft een belastingdruk van 52%. Deze belasting geldt voor het inkomen vanaf € 67.072,-. 

De maximale heffingskorting wordt verhoogd naar € 2.254,- (in 2016 was dit € 2.242,-). Indien het inkomen hoger is dan € 20.000,- wordt de inkomensafhankelijke heffingskorting verlaagd. Vanaf een inkomen van € 67.00,- is de algemene heffingksortin nihil. Daarentegen wordt de maximale arbeidskorting verhoogd met € 374,-.

De maximale arbeidskorting is verhoogd naar € 3.223,- (2016 was dit € 3.103,-). Het maximum bedrag aan arbeidskorting is van toepassing bij een inkomen van € 20.000,-. Bij een inkomen vanaf  € 32.444,- wordt de arbeidskorting afgebouwd. Bij een arbeidsink0men van € 121.972 is de arbeidskorting nihil. 

De AOW leeftijd wordt in 2017 met een maand verhoogd. De AOW leeftijd is in 2014 65 jaar en 2 maanden.

Vermogensrendementsheffing (belasting over spaargeld)

Het bedrag dat men als spaargeld mag houden, zonder dat hier belasting over wordt berekend, is verhoogd tot € 25.000,- per belastingplichtige. Het fictief rendement waarover belasting wordt geheven over het meerdere is verlaagd tot 2,8708% indien het vermogen lager is dan €75.000,- (belastbaar vermogen). Is het belastbaar vermogen hoger dan € 75.000,-, maar niet hoger dan € 975.000,-, dan bedraagt het fictief rendement 4,6004%. Bij belastbare vermogens hoger dan € 975.000,- bedraaag het fictief rendement 5,39%. 

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Een schenking ten behoeve van de eigen woning is tot € 100.000,- vrijgesteld. De ontvanger van de schenking dient tussen de 18 en 40 jaar te zijn. De schenking kan eenmalig worden gedaan,het betreft dan een schenking van één schenker en de begunstigde. Het is wel mogelijk dat de begunstigde van meerdere schenkers een schenking ontvangt. De schenker mag de schenking in periodieken uitvoeren. Dat geldt dan voor betalingen in de komende twee kalenderjaren. De schenking moet ook binnen de twee kalenderjaren nadat de eerste schenking is gedaan worden benut voor de eigen woning. 

Er moet wel een aangifte worden gedaan waarbij een beroep wordt gedaan op deze verhoogde vrijstelling! (Een vaak vergeten handeling.)