Mediation

Mediation is een manier van bemiddelen in conflicten waarbij een neutrale, vakbekwame bemiddelaar (de mediator) de communicatie en onderhandelingen tussen u begeleidt. Daarbij staan de werkelijke belangen van u beiden centraal. Als mediator ben je een bruggenbouwer. De wederzijdse en individuele belangen worden samengebracht tot een grote mooie verbinding, een brug over uw conflict. Deze brug eindigt bij een nieuw ingeslagen weg waarover u weer verder kunt.

Een begeleidende rol 

Als mediator heb ik uitsluitend een begeleidende rol. Een mediation is vrijwillig, indien u geen vertrouwen in een goede uitkomst heeft of geen vertrouwen heeft in de mediator kunt u de mediation beëindigen. Bij aanvang van de mediation wordt een mediationovereenkomst gesloten. Hierbij wordt onder andere geheimhouding besproken. Dit houdt in dat alles wat tijdens de mediation aan de orde komt, vertrouwelijk is en niet mag worden gebruikt in een eventuele toekomstige rechtszaak. Dit geeft u de vrijheid om tijdens de mediation alles te bespreken.

Afsluiting mediation met overeenkomst

Indien de mediation is geslaagd, wordt er een vaststellingsovereenkomst (ook wel convenant genoemd) opgesteld waarin alle afspraken worden vastgelegd. Hierdoor vervalt de vrijwilligheid van de afspraken en kunnen deze afspraken zonodig worden afgedwongen bij de rechtbank.