Actualiteiten

Aangepast beleid i.v.m. het Corona Virus

Voor Corona gerelateerde vragen en consulten kunt u, voor één consult, gratis contact opnemen. Voorkom ellende en probeer tijdig afspraken te maken. Dit kan per telefoon of video call. 

Mijn praktijk is gewoon open. Ik houd me aan de RIVM richtlijnen. In de ruimte waar ik u ontvang is de mogelijkheid een afstand te nemen van circa 5 meter; aan deze afstand houd ik mij. 

Vanwege het Corona virus worden alle partijen met verkoudheids- of griepklachten verzocht thuis te blijven conform de richtlijnen van het RIVM. U kunt dit telefonisch doorgeven via het telefoonnummer 06 265 34 965.

Blijf communiceren met elkaar ook al zijn dit moeilijke tijden voor veel van u. Niemand heeft om deze situatie gevraagd.

Communiceer tijdig indien u niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. Denk aan kinder- en/of partneralimentatie. Vaak is een tijdelijke oplossing mogelijk en kan deze worden opgesteld. Tijdig communiceren geeft een grotere kans op begrip en om samen tot een oplossing te komen. 

Durft u het niet aan bij elkaar te komen maar wilt u wel verder? Het is mogelijk alvast berekeningen te laten maken zodat u alvast inzicht krijgt en aanvullende informatie heeft over de regelgeving met betrekking tot alimentaties, pensioenen, vermogensverdeling en dergelijke. Een duidelijk inzicht en overzicht in de gevolgen van een scheiding kan vaak al meer rust geven. Neem gerust contact op! 

Overig: 

In dit onderdeel bespreek ik de meest actuele onderwerpen. Veranderingen vinden regelmatig plaats, er zit constant beweging in mijn vak en dat maakt het  zo mooi. Dat het voor u onoverzichtelijk is, is heel begrijpelijk. Wat wel en niet geldig is en wat wel en geen invloed heeft op uw situatie kan soms heel onduidelijk zijn.

Goede begeleiding door een partij die goed bij is, is belangrijk. Als financieel planner en mediator moet ik voldoen aan bijscholing. Hierdoor zit ik regelmatig in de schoolbanken en ben ik ook verplicht tot het bijhouden van vakbladen en nieuwe wetgeving. Uw begeleiding zal dan ook altijd up to date zijn en, indien van toepassing, op de toekomst gericht. Regels van nu zijn geen garantie voor de toekomst!