Wanneer bent u fiscaal partner?


Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten/partners voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte inkomstenbelasting. Vaak wordt hiermee geschoven zodat het hoogste fiscaal voordeel wordt bereikt. Indien u getrouwd of geregistreerd partner bent, bent u automatisch fiscaal partner. Sinds januari 2011 zijn de regels met betrekking tot fiscaal partnerschap veranderd.


Indien u samenwoont moet u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen om fiscaal partner te zijn:
• U bent allebei meerderjarig en er is een samenlevingscontract opgesteld.
• U hebt samen met uw partner een kind.
• U óf uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
• U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
• U bent beiden eigenaar van de woning die uw gezamenlijk hoofdverblijf is.
Per januari 2011 blijft u fiscaal partner indien u duurzaam gescheiden leeft. U bent fiscaal partner tot het moment dat u een verzoek bij de rechter indient tot scheiding of scheiding van tafel en bed én u niet meer samen ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie.