Bij het verlaten van de eigen woning kan een eigen woning reserve worden gecreëerd, daarbij geldt de zogenaamde bijleenregeling voor deze partij. Hoe zit het nu eigenlijk?

Stel dat u samen eigenaar van de woning bent, u bent beide aansprakelijk voor de hypotheek en u bent gescheiden. Eén van u beiden blijft in de woning wonen omdat het ontslag voor de hoofdelijke aansprakelijkheid niet kan worden geregeld.
Een van u beiden blijft in de woning wonen, de ander stelt de helft van zijn/haar eigendom beschikbaar voor bewoning van de andere partner.

De woning blijft gedurende een periode van maximaal 24 maanden een “eigen woning” voor de vertrokken partner. Vervolgens vervallen de fiscale voordelen die gepaard gaan met het eigen woningbezit. De woning (voor 50% van de waarde) en 50% van de hypotheek waar partijen samen aansprakelijk voor zijn, verplaatsten voor de vertrokken partner naar box 3.

Hierdoor kan een fictieve eigen woning reserve ontstaan. Een eigen woning reserve ontstaat indien de waarde van de woning hoger is dan de hoogte van de hypotheek. Ook als de woning niet daadwerkelijk is verkocht of er geen geldtransactie tegenover staat! Dit saldo van een eigen woning reserve dient de vertrokken partner te investeren bij de aankoop van een nieuwe eigen woning. Voor dat deel krijgt de vertrokken partner geen hypotheekrente aftrek. Indien de vertrokken partner gedurende een periode van drie jaar geen eigen woning heeft, vervalt het eigen woningforfait.