Aftrekbeperking Partneralimentatie 2019

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

Huidige regeling

Betaalde partneralimentatie kan in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen als persoonsgebonden aftrek. Het maximale fiscaal voordeel is 51,75%. 

Voorstel regeerakkoord (voorstel!)

Het voorstel is dat, voor alle aftrekposten (dus ook bijvoorbeeld hypotheekrente) een geleidelijke afbouw volgt waardoor de belastingaftrek wordt beperkt. 

Bij aanvang in 2019 is het voorstel de aftrek te beperken tot maximaal 49%, waarbij een afloop volgt tot 2023 met een aftrek tot, maximaal, 37%. 

Overige voorstellen

Daarnaast heeft het regeerakkoord een voorstel gedaan om de belastingschijven aan te passen met als resultaat twee belastingschijven. 

Als compensatie is al genoemd dat de heffingskortingen eveneens aangepast worden. Het totaal aan besteedbaar inkomen zal daardoor niet drastisch wijzigen. Aanpassingen worden ook doorgevoerd met het oog op de verhoging van het lage BTW tarief (van 6% naar 9%). 

Het zijn voorstellen waarbij nog niet alles duidelijk is. Een werkelijke inkijk in de gevolgen kunnen wij pas geven zodra alles duidelijk is. Het alleen varen op verlaging van de aftrekbaarheid en daarbij niet de verlaging van de schijven of aanpassing van de heffingskortingen meenemen is wat kort door de bocht. Het is jammer dat het plannen zijn die wel in de praktijk van scheiding meespelen. Deze plannen zullen werkelijk de draagkracht van de alimentatieplichtige be├»nvloeden. 

Wij verwachten daardoor veel verzoeken tot aanpassing in de hoogte van de partneralimentatie.