Aftrekbeperking Partneralimentatie vanaf 2020

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd, dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren.

Belastingplan 2019 aangenomen in Eerste Kamer

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer het belastingplan 2019 aangenomen. Het gevolg is dat de vier belastingschijven per 2019 zijn veranderd. Het tarief in de eerste schijf is 36,65% voor de tweede én derde schijf is een gelijk tarief van 38,10% van toepassing en de vierde schijf wordt belast met 51,75%.

Wat verandert per 2021?

Met ingang van 2021 zijn er niet langer vier belastingschijven maar twee! De eerste schijf krijgt een tarief van 37,05% en de tweede (en laatste) schijf 49,50%. De tweede schijft geldt voor een belastbaar inkomen vanaf € 68.507,-. In 2020 zullen de tarieven al worden aangepast.

Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. Betaalde partneralimentatie kan in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen als persoonsgebonden aftrek. Het maximale fiscaal voordeel is 51,75%. Door de nieuwe belastingwetgeving zullen voor alle aftrekposten (naast partneralimentatie onder andere ook hypotheekrente) een geleidelijke afbouw volgen waardoor de belastingaftrek wordt beperkt.

Vanaf 2020 wordt de aftrek beperkt tot maximaal 46%, waarbij een afloop volgt tot 2023 met een aftrek tot, maximaal, 37,05%. Zie hieronder een overzicht.

Belastingjaar Aftrekpercentage
2020 46
2021 43
2022 40
2023 37,05

Overige voorstellen

Daarnaast heeft het regeerakkoord een voorstel gedaan om de belastingschijven aan te passen met als resultaat twee belastingschijven.

Als compensatie is al genoemd dat de heffingskortingen eveneens aangepast worden. Het totaal aan besteedbaar inkomen zal daardoor niet drastisch wijzigen. Aanpassingen worden ook doorgevoerd in verband met de verhoging van het lage BTW tarief (van 6% naar 9%).

In de berekeningen die door mij worden gemaakt kunt u inzicht krijgen in de gevolgen van dit voornemen. Hierbij kunt u een voorbeeld zien van dit inzicht.

Wij verwachten daardoor veel verzoeken tot aanpassing in de hoogte van de partneralimentatie.