Wetsvoorstel scheiden zonder rechter
Geplaatst op: 13-11-2014
Aantal keer bekeken: 1548

In mijn praktijk verzorg ik de begeleiding van echtscheidingen. Partijen praten met elkaar, even geen ruzie maar gewoon praten en elkaars beweegredenen die tot diverse acties hebben geleid worden besproken en vaak ook begrepen!

Een echtscheiding kan middels tussenkomst van een mediator, advocaat en rechter.

Door mijn ervaring en kennis ken ik ook mijn valkuilen. Indien ik het idee heb dat partijen beter af zijn bij een collega of ik de expertise van een collega nodig heb, schroom ik niet om die kennis in te roepen. Een scheiding is complex, emoties mogen niet worden onderschat, de kinderen spelen een zeer belangrijke rol en de financiën en de fiscaliteiten zijn belangrijk. Het beëindigen van een huwelijk of samenleving moet, op alle gebieden, correct verlopen.

Wetsvoorstel

Er is een wetsvoorstel ingediend waarbij een scheiding kan worden afgehandeld door een bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is alleen mogelijk indien er geen kinderen ten tijde van het huwelijk zijn geboren en partijen het eens zijn.

Trouwen wordt, naar mijn mening, makkelijk gedaan. Partijen worden vaak niet geïnformeerd over de juridische gevolgen van dit heugelijke feit. Het is vaak onbekend dat bezittingen en schulden in een korte periode gedeeld worden met de partner. Zal deze ambtenaar het huwelijk ook ontvlechten? Hoe worden partijen geïnformeerd over de financiële en fiscale gevolgen?

Wordt er niet te makkelijk over scheiden gedacht?

Er komen meer zaken bij kijken dan wordt gedacht; verdeling van de woning, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, bepalen van de alimentatie, vorderingen op nalatenschappen en vergeet de pensioenverevening niet!

Het risico bestaat dat partijen achteraf toch een ander standpunt innemen dan ten tijde van de ontbinding bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien zij niet juist en volledig worden geïnformeerd, kan dit (dure) rechtszaken tot gevolg hebben.

Een uitspraak van een scheiding door een ambtenaar zal geen executoriale titel hebben. In de toekomst kan dit leiden tot onnodige en dure procedures.

Onduidelijk is hoe de gekwalificeerde ambtenaar wordt opgeleid. Krijgt deze ambtenaar voldoende opleiding op fiscaal, financieel en juridisch gebied? Het zal een hele uitdaging worden voor de gemeenten. Ze zijn welkom als ze kennis en ervaring willen inschakelen.

Voor partijen kan het een voordeel zijn op de nieuwe manier te scheiden, sneller en goedkoper. Als goedkoop maar geen duurkoop wordt!

 

Reacties

maart
29
2018
12:47 PM Sanne http://www.trc-advocaten.nl/contact/valkenswaard
Een echtscheiding zonder rechter. Dat klinkt erg goed. Mensen zouden dat vaker moeten proberen. Hiermee kun je veel problemen ontwijken.

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


10 maal 3
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.