Waarom scheiden met behulp van een mediator in plaats van twee advocaten?
Geplaatst op: 22-01-2015
Aantal keer bekeken: 1858

Die vraag wordt mij vaak gesteld. Wat is het voordeel en nadeel als voor mediation wordt gekozen?

Kosten

Het grootste voordeel ontstaat doordat de kosten lager zijn. In mediation heeft u te maken met één mediator. De procedure is ook wezenlijk anders; in mediation werkt u samen tot een oplossing. In mediation worden ieders wensen besproken, vaak zit achter ieders wens een behoefte die niet altijd duidelijk is voor elkaar. Als er meer duidelijkheid is waarom iemand dat kastje of dat bedrag wenst is de acceptatie vaak ook eenvoudiger en de oplossing dichterbij. Afspraken zijn sneller gemaakt en de kans op een vechtscheiding is kleiner. De procedure is vaak goedkoper en sneller.

Onafhankelijke begeleiding

Een mediator stelt zich onafhankelijk op, er is een neutrale partij die jullie gesprekken begeleid. Daarnaast is er ruimte voor de emoties die bij een scheiding horen. Ieder gaat anders met emoties om. Het verdriet, de boosheid en de angst voor de nieuwe toekomst kan besproken worden. Hiervoor wordt ruimte gegeven, als mediator wordt ook doorgevraagd, wat zit daadwerkelijk achter deze boosheid? Mogelijk is het angst voor de onbekende toekomst en kan deze angst, voor een deel, weggenomen worden.

Erkenning van emoties

Vaak is er ook angst en ongerustheid omtrent kinderen. Wat gaat er in de kinderen om? In mijn praktijk is daar ruimte voor, ik maak gebruik van mediators die gespecialiseerd zijn in gesprekken met kinderen in een echtscheidingssituatie. Mijn ervaring is dat uit deze gesprekken met de kinderen verrassende resultaten komen. Het geeft de ouders vaak rust en de kinderen krijgen een handvat om met de nieuwe situatie om te gaan.

Financiële en fiscale kanten van een scheiding

Naast de emotie en gesprekken inzake afspraken die moeten worden gemaakt, zijn er meer onderwerpen die besproken moeten worden. Dat zijn dan vaak praktische zaken en zaken over de fiscale regeling. Als mediator met een financiële en fiscale achtergrond kan het hele traject goed worden begeleid.

De scheiding kan op deze manier bij een persoon worden geregeld, er is geen financieel specialist, advocaat of andere deskundige nodig. Alles wordt bij een loket afgerond.

Dat het daarbij ook nog een snellere en goedkopere procedure is zal toch genoeg zijn om te kiezen voor begeleiding door een mediator met een financiële achtergrond.

Neem gerust contact op voor een kennismaking of reageer via de website! 

Reacties

febr
02
2015
10:38 AM Anne-Marie van Doorn/Van
Monique, het komt vaak voor dat partijen/ouders jaren bij de rechtbank procedures doorlopen. Soms is dat nodig. De boosheid, angst en dergelijke emoties hebben dat soms nodig.Het is jammer want het is vaak een dure aangelegenheid. Ik ervaar dat ook tijdens deze procedures de mogelijkheid bestaat om goede afspraken te maken en weer met elkaar te praten en niet via advocaten.
Advocaten doen hun werk vaak prima maar ze nemen de communicatie ook vaak over waardoor er meer weerstand kan ontstaan.
Neem gerust contact op (als jouw ex partner hier ook toe bereid is) dan maken we een kennismakingsafspraak. Je kunt dit eventueel via het mediationbureau van de rechtbank doen of via de advocaat.
Succes!
febr
02
2015
8:47 AM Monique
Ik ben al een paar jaar bezig om te scheiden. We lopen bij de rechtbank maar het komt niet tot een oplossing. Heb jij ervaring hierin? Zou jij ons kunnen helpen?

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


19 min 9
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.