Ja, ik wil! Vanaf januari 2018 dan wel standaard onder andere voorwaarden dan in de jaren daarvoor.

Per januari 2018 is de wet gewijzigd, de Wet beperking gemeenschap van goederen is in werking getreden. Deze wetgeving geldt alleen voor nieuwe huwelijken vanaf januari 2018. Bent u voor 1 januari 2018 gehuwd (en heeft u geen huwelijkse voorwaarden opgesteld) dan geldt een gemeenschap van goederen.

Wat is veranderd?

Bij een huwelijk (zonder huwelijkse voorwaarden) ontstaat nog steeds een gemeenschap van goederen maar deze is beperkt. Het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verkregen valt onder deze gemeenschap. Daarbij geldt een nieuwe uitzondering; een schenking of erfenis blijft privé vermogen voor degene die dit bedrag heeft ontvangen. Een uitsluitingsclausule is voor dit vermogen dan ook niet meer nodig. (Let op! Bent u gehuwd voor januari 2018 en ontvangt u een schenking of erfenis dan valt dit vermogen wel in het gemeenschappelijk vermogen, tenzij…. Er een testament of schenkingsakte is opgesteld waarin duidelijk is gemaakt dat dit vermogen is verkregen met een uitsluitingsclausule!)

Het vermogen dat u samen had voordat u gehuwd was, blijft gezamenlijk vermogen. Kanttekening daarbij is indien u een woning in gezamenlijk eigendom heeft en u privé vermogen heeft geïnvesteerd bij aankoop van de gezamenlijke woning en de eigendomsverhouding daarbij netjes aangepast is in bijvoorbeeld 70/30, dan wordt deze verhouding verstoort door het huwelijk. Door het huwelijk wordt de eigendomsverhouding 50/50. In deze situatie is het raadzaam huwelijkse voorwaarden op te stellen. Het privé vermogen en ook de privé schulden van voor het huwelijk blijven privé vermogens/schulden.

En nu?

De vraag “Van wie is welk vermogen?” blijft bestaan. Is een schenking gebruikt voor een verbouwing of voor de vakanties? Aangetoond moet worden dat een vermogen aan hem/haar toebehoort. In tal van situaties is het aantonen heel makkelijk; een woning staat bij het kadaster geregistreerd en het aandeelhoudersregister registreert aan wie de aandelen van een BV toehoren. Maar wat als er vermogen is opgebouwd in de BV gedurende het huwelijk door minder op te nemen? En hoe om te gaan met spaarrekeningen waarop schenkingen of erfenissen zijn gestort? Daarnaast komt het nog wel eens voor dat een privé schuld (denk ook aan studieleningen) wordt afgelost met privé vermogen van de partner.

Het administreren van ieders privé vermogen/schuld blijft een lastig punt. In de praktijk zien wij  dat mensen de administratie niet bijhouden . Ook al hebben zij zelf, bewust,  huwelijkse voorwaarden opgesteld. Gaan gehuwden dit wel doen bij een huwelijk na 1 januari 2018? Dit is voer voor discussie indien partijen wel gaan scheiden. Het klinkt koud en kil maar een administratie bijhouden is echt belangrijk! Neem de gewoonte aan om dit aan het eind van het jaar te doen, dan is het te overzien omdat je maar ene jaar terug gaat.