Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd
Geplaatst op: 22-05-2018
Aantal keer bekeken: 1955

Niet iedereen kan bij elkaar blijven tot de dood hen scheidt

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

Emotioneel is het vaak heel lastig. De relatie is anders dan 40 jaar terug, de relatie is anders dan tijdens de opvoeding van de kinderen. De relatie verandert nadat de kinderen het huis uit zijn gegaan en er misschien ook nog wel kleinkinderen zijn. Het leven waarin veel draaide om de kinderen is totaal verandert. De gesprekken zullen een ander onderwerp hebben. De vrije tijd zal anders worden ingevuld. De vakanties zullen zonder kinderen zijn, en nu?? Interesses zullen weer meer worden gedeeld, maar wat als blijkt dat jullie elkaar niet meer kunnen vinden? 

Het is geen schande als je ontdekt dat jullie elkaar meer in de weg zitten dan dat jullie blij met elkaar zijn. 

Is bij elkaar blijven tot de dood elkaar scheidt dan een oplossing? We worden steeds ouder. Het is mogelijk dat het geluk gevonden wordt door ieder apart verder te gaan. Dit betekent niet dat je de verjaardagen van de (klein)kinderen niet meer samen kunt bezoeken.  In goed overleg met elkaar kun je het (groot)ouderschap goed voortzetten. 

Dat is de emotionele kant. Groot struikelblok is vaak de financiële ontvlechting. Het huis dat jullie 35 jaar geleden hebben gekocht, waar de kinderen zijn geboren. Een huis vol herinneringen. Een huis dat vaak in waarde is gestegen. Hoe daarmee om te gaan? 

Vaak is het lastig om dit huis aan te houden. Ieder van jullie wil graag een eigen plek.  De gehele financiële situatie is bepalend in jullie mogelijkheden. Maar ook de wensen die er zijn. Is het een wens om het huis, met alle herinneringen aan mooie tijden, aan te houden of is verkopen het meest verstandig? 

In mijn praktijk zie ik diverse alternatieven. De persoonlijke situatie is daarbij vaak bepalend. De gezondheid, de arbeidssituatie, woonplaats (klein)kinderen en zo zijn er meer variaties te bedenken. 

Het huis is vaak een groot bezit, het pensioen is een ander belangrijk onderdeel. Het pensioen dat vaak is opgebouwd gedurende het huwelijk; hoe hiermee om te gaan? En lukt het om een goed inkomen te behouden ook na pensioendatum? 

Ook hierin zie ik diverse varianten in mijn praktijk welke zijn bepaald door de persoonlijke omstandigheden. 

En dan heb ik het nog niet eens over een ontvangen erfenis na het overlijden van de ouder(s). In mijn praktijk blijkt dat in gesprek blijven met elkaar belangrijk is. Afspraken worden gemaakt nadat jullie alle opties hebben overwogen. 

In bijgaand artikel kunt u de ervaring van klanten lezen. Deze mediation is in samenwerking met een collega van mij gedaan, mijn deel was de financiële afwikkeling. Zo zijn er ook genoeg voorbeelden waarbij alle onderdelen bij een mediator zijn afgerond. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


1 plus 1
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.