Scheidingsloket is nodig en is er al!

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

De mediator

Als mediator spreek ik zelf veel met partijen over het uit elkaar gaan. De melding van scheiding. De wensen en verwachtingen van elkaar nu en in de toekomst. Het gesprek begeleiden is de rol van de mediator. De neutraliteit en objectiviteit is daarbij belangrijk; ieder zijn/haar gevoel is een gevoel. Dat moet  gerespecteerd worden. Ook elke mediator heeft haar gewoontes. Is er geen click, dan zijn er voldoende mediators (met diverse achtergronden) aan wie kan worden overgedragen.

De kindbehartiger

Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van een kindbehartiger. De kinderen hebben een eigen stem en krijgen ook eigen oren! De kindbehartiger is iemand die met kinderen spreekt. Zo voelen de kinderen zich veilig en vrij om werkelijk te verwoorden wat zij ervan denken. En dat is niet altijd zoals de ouders verwachten! Soms komen daar mooie gesprekken uit voort.

De financieel/fiscaal deskundige

In mijn praktijk heb ik als mediator een financieel/fiscale achtergrond. Partijen kunnen daarom ook dit onderdeel met mij bespreken. Soms weten partijen precies hoe zij dingen willen regelen. Dat wordt als eenvoudig gezien. Totdat bij een gesprek met een financieel/fiscaal deskundige blijkt dat de Belastingdienst ook mee kan kijken. Dat is helemaal niet erg vaak is een oplossing om hetgeen partijen wensen ook op een fiscaal correcte manier af te handelen. Op dit gebied heb ik ook een aanvullende functie bij andere mediators en advocaten.

De psycholoog

Soms kan het fijn zijn om met een psycholoog te spreken. Het hoeven geen lange projecten te zijn. Een handvat krijgen om verder te kunnen is vaak al genoeg. Het kan verlichting geven. Niet elke psycholoog past bij iedereen. Daarom is een netwerk van psychologen belangrijk. Dat netwerk is aanwezig.

De advocaat

Juridisch dient een en ander te worden afgerond. En vaak is het belangrijk dat afspraken nog even worden doorgenomen met een advocaat. Even een laatste check, soms van bewustwording. Soms ter controle of de afspraken die zijn gemaakt werkelijk de afspraken zijn waar echt voor wordt gekozen. De advocaat is daarvoor een goede gesprekspartner. Niet elke advocaat past bij de klant. Het netwerk is dusdanig dat er altijd wel een advocaat beschikbaar is waarvan wij denken dat er een click bestaat.