Wat moet je weten over partneralimentatie?
Geplaatst op: 11-06-2015
Aantal keer bekeken: 1950

Nieuwe klanten worden in mijn praktijk altijd geïnformeerd over de rechten en plichten bij een scheiding. Indien al duidelijk is dat ze geen alimentatie van elkaar wensen is het geven van inzicht in de rechten en plichten wel van belang. Het moet wel duidelijk zijn waarvan wordt afgezien zodat achteraf geen procedure wordt gestart onder het motto “Maar als ik dat had geweten….”

Zo kwamen Ilja en Ahmed bij mij in de praktijk.

Ilja heeft jaren gewerkt maar heeft haar baan, door een reorganisatie, verloren. Ahmed maakt veel uren in zijn eigen onderneming, hierdoor kan hij zijn gezin, financieel gezien, een redelijk bestaan bieden. Het is jammer dat hij zijn kinderen hierdoor weinig ziet.

Ilja en Ahmed zijn niet helemaal bekend met de wetgeving in Nederland. Ilja werkt hard aan het opzetten van een eigen onderneming. Zij wil graag voor zichzelf zorgen en niet afhankelijk blijven van Ahmed; ze gaan toch scheiden? “Waarom moet hij mij nog onderhouden?” Ilja en Ahmed kiezen ervoor dat Ilja voor maximaal twee jaar partneralimentatie ontvangt. Het is en laag bedrag waarmee Ilja wat meer kan investeren om haar onderneming te laten slagen. Zodra zij een inkomen uit de onderneming kan halen wordt de partneralimentatie, ook binnen deze periode van twee jaar, gestopt. Na twee jaar zal zij voor zichzelf gaan zorgen. Ahmed zal dan alleen bijdragen in de kosten levensonderhoud van de kinderen.

Ilja vindt het ook belangrijk dat Ahmed na de scheiding tijd kan vrijmaken voor de kinderen. Zij willen hun vader zien en hun vader wil de kinderen zien, ze wonen niet meer onder een dak straks waardoor er meer georganiseerd moet worden.

Het hoort tot mijn taken om ook informatie te geven wat de gevolgen zijn als de WW uitkering van Ilja eindigt (na de afgesproken twee jaar alimentatie) en wordt omgezet in een bijstandsuitkering als haar onderneming nog niet rendabel genoeg is. Ahmed en Ilja zijn verrast dat de gemeente bij Ahmed kan aankloppen en (een deel van) de bijstand op hem kan verhalen.

De mogelijkheid voor het betalen van partneralimentatie is voor Ahmed gering. Dat is natuurlijk een momentopname, als zijn onderneming wel een hoger resultaat behaalt kan het te verhalen bedrag hoger zijn.

De verwachting is dat het met de onderneming van Ilja goed gaat komen. Ze werkt er hard aan en heeft ook al diverse klanten die regelmatig bij haar terugkeren. Ahmed maakt zich geen zorgen over het verhaalsrecht, indien het wel van toepassing is komt het niet onverwacht en weet hij waar hij aan toe is.

Wetsvoorstel Partneralimentatie

Dat de alimentatieduur 12 jaar is, betreft de huidige wetgeving. Er is een wetsvoorstel ingediend door de PVV. Dit wetsvoorstel wordt aangepast door PvdA, VVD en D66.  Het lijkt erop dat de duur van de partneralimentatie wordt gekort tot 5 jaar waarbij uitzonderingen (leeftijd kinderen of ex partners) van toepassing zijn. De verwachting is dat nieuwe wetgeving nog wel even op zich laat wachten. Voor partijen die gaan scheiden is mediation een mooi instrument om afwijkende afspraken vast te leggen. Duidelijkheid waardoor ieder weet waar hij/zij aan toe is. De acceptatie tot het betalen van deze alimentatie is dan vaak makkelijker. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


10 maal 3
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.