Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?

11
juni
2015

Wat moet je weten over partneralimentatie?

Nieuwe klanten worden in mijn praktijk altijd geïnformeerd over de rechten en plichten bij een scheiding. Indien al duidelijk is dat ze geen alimentatie van elkaar wensen is het geven van inzicht in de rechten en plichten wel van belang. Het moet wel duidelijk zijn waarvan wordt afgezien zodat achteraf geen procedure wordt gestart onder het motto “Maar als ik dat had geweten….” 

14
april
2015

De eigen woning en scheiding, het blijft complex.

In mijn praktijk komt het regelmatig voor dat partners uit elkaar willen maar dat de woning een groot struikelblok is. Hoe moeten ze hiermee verder; wat zijn de alternatieven? Een woning is een groot bezit en vaak ook een hoge schuld! 

04
maart
2015

De aangifte inkomstenbelasting is niet altijd eenvoudig

De meeste mensen hebben weer een uitnodiging ontvangen van de belastingdienst om de aangifte te verzorgen. De belastingdienst maakt het ons steeds makkelijker, er wordt meer ingevuld en het verzorgen van de aangifte wordt steeds eenvoudiger. 

22
jan
2015

Waarom scheiden met behulp van een mediator in plaats van twee advocaten?

Vaak wordt mij gevraagd waarom mediation beter is dan scheiden middels advocaten. Het is voor iedere situatie anders, soms is het verstandiger om een advocaat te raadplegen. Vaak is mediation een heel goed alternatief. Scheiden met respect is in uw beider belang maar ook in het belang van de kinderen! 

18
nov
2014

Hervorming kindregelingen 2015; gevolgen voor gescheiden ouders

Per januari 2015 worden de kindregelingen hervormd. Deze nieuwe wetgeving heeft behoorlijke gevolgen voor gescheiden mensen met kinderen. Bepaalde heffingskortingen komen te vervallen, daarvoor komt een aanpassing van het kindgebonden budget. Welke invloed heeft dit nu allemaal op de financiën? Moet de kinderalimentatie opnieuw worden vastgesteld?

13
nov
2014

Wetsvoorstel scheiden zonder rechter

Het wetsvoorstel waardoor scheiden zonder tussenkomst van een advocaat, mediator of rechter kan worden gerealiseerd. Is dit een goed alternatief? 

13
oct
2014

Mediation met cliënt met autisme mogelijk?

Is mediation mogelijk indien een van de partijen zwaar autistisch is? Met wat geduld en aanpassingen kom je ver (en de partijen ook).