Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

22
mei
2018

Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

17
april
2018

Bundel je krachten en kwaliteiten, dat kan het beste zijn voor jouw klanten.

In de afgelopen jaren dat ik als zelfstandige werk zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. Wat is het fijn om specialisten in mijn netwerk te hebben! Specialisten op deelgebieden waar ik een beetje kennis van heb maar lang niet voldoende om mijn klanten daar volledig in te begeleiden. Zo gebruiken deze specialisten mij ook op mijn specialisatie; financien en fiscaliteiten. 

15
maart
2018

Het scheidingsloket is nodig en is er al!

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

15
febr
2018

Verrekening van vermogen bij scheiding gaat niet altijd goed. Er zijn aandachtspunten!

Verdeling en verrekening van vermogen bij scheidingen gaat vaak niet helemaal zoals partijen dat wensen. Overeenstemming wordt wel snel bereikt. Dat de Belastingdienst daar ook een bepaalde gedachte bij heeft, wordt vaak vergeten.

Regelmatig zie ik dat pensioenen en lijfrenten worden verrekend met de overwaarde van een huis of het spaargeld.

Uitleg en begeleiding is dan heel belangrijk. Een lijfrente of pensioen is vaak opgebouwd door middel van een inleg waarbij een belastingvoordeel is behaald (bruto inleg of een aftrek inkomstenbelasting bij een lijfrente premie). Dat het vermogen ooit tot uitkering komt waarbij een belasting wordt geheven wordt vaak duidelijker als je deze toelichting geeft.  

27
nov
2017

Belastingplannen; welk effect heeft dit op partneralimentatie vanaf 2019?

Partneralimentatie is een onderwerp (zoekopdracht) waardoor veel bezoekers op mijn website binnenkomen. Het  vooruitzicht gedurende 12 jaar een ex partner financieel te moeten ondersteunen is vaak een angstbeeld voor de meerverdienende partij bij een scheiding. Dat deze 12 jaar nog maar zelden voorkomt in de Rechtspraak is vaak niet bekend. Er wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid tot het verwerven van een inkomen door de ontvangende partij.

26
juli
2017

Uitspraak van de Hoge Raad duidelijk over invloed Kindgebonden budget op partneralimentatie

In mijn praktijk krijg ik veel vragen over alimentatie. Waar heb ik recht op? Wat zijn mijn plichten? Wat zijn de spelregels? Steeds vaker vinden er uitspraken plaats waardoor er meer onduidelijkheid ontstaat. Met behulp van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad dient hier meer duidelijkheid in te komen. Duidelijkheid is er maar of dit ook de gewenste resultaten tot gevolg heeft? 

20
maart
2017

Voorstel herziening partneralimentatie 14 maart 2017

In mijn praktijk, als mediator met een financieel/fiscale achtergrond, komen vaak partijen met de mededeling dat zij best alimentatie willen afspreken maar de alimentatie waar hij/zij recht op heeft of verplicht is tot betalen. Dat is altijd lastig te beantwoorden; welk recht heeft iemand? Er zijn richtlijnen en maxima vastgesteld en elke situatie is anders. Daarbij is het ook nog zo dat uit de praktijk blijkt dat een recht in het zuiden van ons land anders is dan een recht in het westen. Uitspraken geven dit aan; in het zuiden wordt regelmatig een alimentatieduur van 12 jaar uitgesproken, in het westen is de uitspraak voor het recht op alimentatie vaker korter. In de huidige wetgeving is ook opgenomen dat een bijdrage in kosten levensonderhoud kan worden toegekend aan de echtgenoot die niet voldoende inkomen heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven.  (artikel 157 lid 1 BW boek 1)

14
dec
2016

Mediaton naast Strafrecht; er zijn zoveel misverstanden

Als mediator heb ik mijn ervaring mogen toepassen in de pilot Mediation Naast Strafrecht bij de Rechtbank Amsterdam. Een prachtig initiatief waarbij geweldige resultaten zijn bereikt. In de praktijk ontdekte ik ook dat er veel misverstanden zijn over deze Mediations: “Denken criminelen dat ze er met een gesprek vanaf zijn?”

Het verbaasde mij dan ook dat in het item van Eénvandaag ( vrijdag 2 december 2016) wordt gesproken over criminelen. Ben je als verdachte direct een crimineel?

12
aug
2016

Zouden wij een 'Yurigate' hebben gehad als er mediation had plaatsgevonden?

Vandaag had ik mezelf een dagje vrij gegeven. Toch wat mailtjes aan partijen die voor mediation hebben gekozen verzonden. Op de achtergrond het kort geding van Yuri van Gelder. Sport interesseert mij enorm en dit conflict heeft (ook bij mij) zoveel vragen opgeroepen. Als mediator is het mij steeds duidelijker dat er altijd twee verhalen en twee waarheden zijn.