Mediaton naast Strafrecht; er zijn zoveel misverstanden
Geplaatst op: 14-12-2016
Aantal keer bekeken: 2701

Als mediator heb ik mijn ervaring mogen toepassen in de pilot Mediation Naast Strafrecht bij de Rechtbank Amsterdam. Een prachtig initiatief waarbij geweldige resultaten zijn bereikt. In de praktijk ontdekte ik ook dat er veel misverstanden zijn over deze Mediations: “Denken criminelen dat ze er met een gesprek vanaf zijn?”

Het verbaasde mij dan ook dat in het item van Eénvandaag ( vrijdag 2 december 2016) wordt gesproken over criminelen. Ben je als verdachte direct een crimineel?

Misverstand nummer één:

Waarom zouden mensen met een crimineel in gesprek gaan?

Crimineel staat in de Van Dale gedefinieerd als misdadiger, iemand die zich aan een misdaad heeft schuldig gemaakt of dit pleegt te doen. In Mediation naast Strafrecht hebben we te maken met een verdachte. Er heeft nog geen veroordeling (door de Rechter) plaatsgevonden.

Bij het woord crimineel denkt de gemiddelde Nederlander direct aan Willem Holleeder of Klaas Bruinsma. Ben je direct een crimineel als je een keer ruzie hebt gemaakt met je buurman en de buurman aangifte heeft gedaan tegen jouw daad?

Ook in deze situatie ben je een verdachte en kun je in aanmerking komen voor het aanbod Mediation naast Strafrecht.

Iedereen kan in een situatie komen waarbij een handeling wordt verricht die strafbaar is. Te denken valt aan een situatie in het verkeer waarbij, bijvoorbeeld, de deur wordt geopend terwijl er een fietser/scooter zonder verlichting toch wat dichterbij is. De fietser/scooterrijder kan dan aangifte tegen je doen. Je bent dan ook een verdachte en dus crimineel?

Zo zijn er meer voorbeelden te benoemen waarin iedere, brave, burger als verdachte kan worden bestempeld in het juridische kader. Dat maakt een verdachte nog niet direct een slecht mens. Ben je een slecht mens als je voor je kind of vrouw opkomt en iemand die jouw kind/vrouw lastigvalt een duw geeft, die vervolgens valt? 

Vaak vindt er mediation plaats indien partijen nog een toekomst samen hebben, dat kan gelden voor buren, familie, collega’s, buurtgenoten enzovoort.

Indien in mediation afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een schadevergoeding, hoe in de toekomst met elkaar om te gaan en er een goed gesprek heeft plaatsgevonden tussen betrokkenen heeft dat niet automatisch tot gevolg dat er geen straf volgt.

De overeenkomst die betrokkenen ondertekenen wordt aan het strafdossier toegevoegd. Vervolgens laat de Rechter en Officier van Justitie daar zijn/haar blik over gaan; is dit voldoende of wordt, maatschappelijk gezien, een straf nodig geacht? Zo ja, dan volgt er in deze situaties ook een zitting waarin de verdachte een straf kan worden opgelegd.

Het resultaat is dat het, wederzijds, begrip toeneemt en betrokkenen meer rust hebben voor de situaties dat zij elkaar weer tegenkomen. Vaak neemt het recidive risico af door het ontstaan van begrip en respect voor de situatie waarin de ander is gekomen door het handelen van een van de partijen.

Hoe mooi is dat? En ja, het is een gesprek met een ‘crimineel’ iemand die een handeling heeft verricht waarvoor in Nederland een straf kan worden gegeven. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


9 maal 3
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.