Hervorming kindregelingen 2015; gevolgen voor gescheiden ouders
Geplaatst op: 18-11-2014
Aantal keer bekeken: 1550

De kindregelingen worden per januari 2015 hervormd. Nieuwe wetgeving met behoorlijke gevolgen voor gescheiden partijen met kinderen. Bepaalde heffingskortingen komen te vervallen, daarvoor komt een aanpassing van het kindgebondenbudget. Ik werd gebeld door een klant met de vraag welke invloed dit nu allemaal heeft op de financiën, moet de kinderalimentatie opnieuw worden vastgesteld?

Een voorbeeld geeft meer duidelijkheid. Een voorbeeld uit mijn praktijk: Peter en Janneke zijn gescheiden, door middel van mediation zijn zij in goed overleg uit elkaar gegaan. Peter en Janneke mailde mij. Zij hebben gehoord van de wetswijzigingen en willen graag meer informatie. Zij hebben twee kinderen (Sam van 1 en Anne is 4 jaar) en zijn gescheiden. Peter heeft een inkomen van € 40.000,- per jaar en Janneke heeft een inkomen van €15.000,- per jaar.

Regeling in 2014 en 2015

Peter betaalt nu € 329,- per kind aan kinderalimentatie. De vraag is of hierin wat gaat veranderen nu de regelgeving wordt aangepast.

Peter krijgt straks geen fiscaal voordeel (€ 57,- per maand) meer, deze mogelijkheid komt te vervallen per januari 2015. Janneke krijgt geen alleenstaande ouderkorting (€ 947,-) en aanvullende alleenstaande ouderkorting (€ 645,-) meer.

Het kindgebondenbudget wordt verhoogd tot € 193,- per maand per kind, dat is een verhoging van € 128,- per maand per kind.

Wat zijn de gevolgen?

Voor Janneke en Peter betekent dit dat Janneke meer te besteden heeft voor Sam en Anne omdat het kindgebondenbudget meer stijgt dan de daling van de heffingskortingen. Peter daarentegen heeft minder te besteden, hij gaat er immers € 684,- per jaar op achteruit.

Peter en Janneke gaan, samen met mij, om tafel zitten om nieuwe kinderalimentatie vast te stellen. Ze willen allebei dat Sam en Anne niets te kort komen maar ook een eerlijke verdeling van de kosten die worden gemaakt voor Sam en Anne.

Toepassing richtlijnen 

Conform de richtlijnen wordt het kindgebondenbudget in mindering gebracht op het eigen aandeel van Peter en Janneke ten behoeve van de kosten levensonderhoud van Sam en Anne.  Indien deze lijn wordt aangehouden zou het eigen aandeel voor Peter en Janneke aanzienlijk lager worden. Dat heeft ook effect op de draagkracht van Janneke, zij heeft die bedragen immers niet als inkomen (in de vorm van de heffingskortingen).

In de oude regeling heeft Peter maandelijks € 261,- per kind op de kinderrekening gestort. In de nieuwe regelgeving is dit bedrag € 183,- per kind geworden. 

Wijziging in het netto inkomen van Janneke en Peter

Janneke heeft in deze situatie circa € 60,- minder te besteden per maand, Peter heeft circa  € 180,- meer te besteden per maand. Hierbij benoem ik het besteedbaar inkomen dat overblijft nadat de kosten voor de kinderen zijn voldaan.

 

Reacties

dec
22
2014
10:11 AM Esther
Eindelijk meer inzicht! Dank je.
nov
18
2014
3:22 PM Peter
Mooi duidelijk voorbeeld! Dank hiervoor

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


3 plus 3
Voer het resultaat in a.u.b.