Het scheidingsloket is nodig en is er al!
Geplaatst op: 15-03-2018
Aantal keer bekeken: 2171

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

De mediator

Als mediator spreek ik zelf veel met partijen over het uit elkaar gaan. De melding van scheiding. De wensen en verwachtingen van elkaar nu en in de toekomst. Het gesprek begeleiden is de rol van de mediator. De neutraliteit en objectiviteit is daarbij belangrijk; ieder zijn/haar gevoel is een gevoel. Dat moet  gerespecteerd worden. Ook elke mediator heeft haar gewoontes. Is er geen click, dan zijn er voldoende mediators (met diverse achtergronden) aan wie kan worden overgedragen.

De kindbehartiger

Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van een kindbehartiger. De kinderen hebben een eigen stem en krijgen ook eigen oren! De kindbehartiger is iemand die met kinderen spreekt. Zo voelen de kinderen zich veilig en vrij om werkelijk te verwoorden wat zij ervan denken. En dat is niet altijd zoals de ouders verwachten! Soms komen daar mooie gesprekken uit voort.

De financieel/fiscaal deskundige

In mijn praktijk heb ik als mediator een financieel/fiscale achtergrond. Partijen kunnen daarom ook dit onderdeel met mij bespreken. Soms weten partijen precies hoe zij dingen willen regelen. Dat wordt als eenvoudig gezien. Totdat bij een gesprek met een financieel/fiscaal deskundige blijkt dat de Belastingdienst ook mee kan kijken. Dat is helemaal niet erg vaak is een oplossing om hetgeen partijen wensen ook op een fiscaal correcte manier af te handelen. Op dit gebied heb ik ook een aanvullende functie bij andere mediators en advocaten.

De psycholoog

Soms kan het fijn zijn om psychologische ondersteuning, individueel of juist met (een deel) van het gezin te hebben. Het hoeven geen lange projecten te zijn. Een handvat krijgen om verder te kunnen is vaak al genoeg. Het kan verlichting geven. Niet elke hulpverlener past bij iedereen. Daarom is een netwerk van psychologen belangrijk. Dat netwerk is aanwezig.

De advocaat

Juridisch dient een en ander te worden afgerond. En vaak is het belangrijk dat afspraken nog even worden doorgenomen met een advocaat. Even een laatste check, soms van bewustwording. Soms ter controle of de afspraken die zijn gemaakt werkelijk de afspraken zijn waar echt voor wordt gekozen. De advocaat is daarvoor een goede gesprekspartner. Niet elke advocaat past bij de klant. Het netwerk is dusdanig dat er altijd wel een advocaat beschikbaar is waarvan wij denken dat er een click bestaat. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


2 plus 8
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.