Een echtscheiding is een nare periode voor beide partijen. Maar wat betekent het als uw ex-partner komt te overlijden?

In hoeverre bent u nog afhankelijk van elkaar? Als u bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen deelt, als één van beiden kinderalimentatie of partneralimentatie ontvangt of als u uw gezamenlijke woning nog niet heeft verkocht, kan het wegvallen van een van beide ex-partners grote gevolgen hebben. Bij het regelen van een echtscheiding wordt vaak niet goed stilgestaan bij het afdekken van de risico’s bij overlijden. “Er is een sociaal vangnet” wordt vaak gezegd maar is dat zo?

Niemand weet wanneer, maar we weten allemaal dat het ons ooit overkomt: het overlijden. De financiële gevolgen van het verlies van een partner wordt door veel stellen onderschat. Niet alleen ten tijde van het huwelijk of de samenleving, maar ook na een echtscheiding.

Welke regelingen zijn er en waar kunt u gebruik van maken? In dit artikel besteed ik aandacht aan de mogelijkheden voor partijen die gescheiden zijn.

ANW-uitkering 

Indien u na uw scheiding partneralimentatie ontvangt, kunt u na het overlijden van uw ex-partner recht hebben op een ANW-uitkering. Uw ANW uitkering zal dan net zo hoog zijn als de alimentatie die uw ex-echtgenoot aan u moest betalen, tot een bepaald maximum. Als uw alimentatie hoger is dan het maximumbedrag, krijgt u de maximale nabestaandenuitkering ANW.

Deze uitkering krijgt u als u:

  1. Uw ex partner in Nederland woonde of werkte.
  2. U nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft.
  3. Bent geboren voor 1950.
  4. U een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar.
  5. U voor 45% arbeidsongeschikt bent.

Als u een ander inkomen heeft, wordt dit inkomen (over het algemeen) in mindering gebracht op uw ANW uitkering.

Kinderen hebben niet langer recht op een half-wezenuitkering. Deze uitkering is komen te vervallen per juli 2013.

Bijzonder partnerpensioen

Een bijzonder partnerpensioen is een nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk binnen een pensioenregeling. Of een bijzonder partnerpensioen ook wordt uitgekeerd na een scheiding, is afhankelijk van de manier waarop de pensioenuitvoerder deze regeling heeft verzekerd. Als het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis, dan zal het komen te vervallen bij echtscheiding.

Bij een scheiding is het raadzaam navraag te doen bij de pensioenuitvoerder welke aanspraken de ex-partner na overlijden van de verzekerde nog heeft. Veel pensioenuitvoerders hebben een versobering doorgevoerd waardoor het bijzonder partnerpensioen vaak komt te vervallen.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. In veel gevallen is deze verzekering gekoppeld aan de hypotheek. Indien de verzekerde komt te overlijden, wordt de hypotheek (voor een deel) afgelost.

Als u na een echtscheiding (financieel) afhankelijk bent van een ex partner, is het raadzaam om een overlijdensrisicoverzekering op zijn/haar leven af te sluiten. De premie zal u zelf moeten voldoen. Een overlijdensrisicoverzekering hoeft niet duur te zijn. Voor iemand die gezond is, kunt u deze verzekering tegenwoordig tegen een redelijke premie afsluiten.

Denk daarbij ook aan de periode waarin u financieel afhankelijk van elkaar bent, de leeftijd van de kinderen kan daarbij bepalend zijn.

Een overlijdensrisicoverzekering is een eenzijdige overeenkomst. Indien u deze verzekering niet langer nodig heeft, omdat u bijvoorbeeld een baan heeft of meer uren gaat werken, dan kunt u deze verzekering beëindigen ondanks dat de einddatum nog niet is bereikt.