Een schenking ontvangen van je (schoon)ouders blijft dat een feestje? De onbedoelde effecten bij een scheiding zijn niet altijd even duidelijk.
Geplaatst op: 23-12-2015
Aantal keer bekeken: 5216

In mijn praktijk kom ik, met steeds meer regelmaat, partijen tegen waarbij één van beide een schenking heeft ontvangen, onder uitsluiting, welke is gebruikt ter aflossing van de hypotheek of ter verkrijging van de woning. Geweldig natuurlijk, maar als je uit elkaar gaat; blijft het dan fijn?

Een voorbeeld; Frits en Anja zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben samen een woning. De woning heeft een waarde van € 350.000,- , Frits en Anja zijn samen eigenaar en zijn ook samen aansprakelijk voor de hypothecaire lening. De hypotheek is € 325.000,-.

Schenking met uitsluitingsclausule

De ouders van Frits hebben vermogen en gebruik gemaakt van de vrijstelling van schenking (een  vrijgestelde schenking ter aflossing van een eigenwoninglening in 2014). Zij hebben Frits een bedrag van € 100.000,- geschonken onder uitsluiting. De hypotheek werd verlaagd tot € 225.000,-.

Uit elkaar gaan na de schenking

In 2015 hebben Frits en Anja besloten uit elkaar te gaan.

De overwaarde op de woning is € 125.000,-.  Dit is de eigenwoningreserve waarmee rekening moet worden gehouden bij de verdeling. Ieder heeft een eigenwoningreserve van € 62.500,-. De schuld en eigendomsverhouding is niet aangepast en ze zijn nog steeds in gemeenschap van goederen gehuwd.

Frits heeft een vordering op het gemeenschappelijk vermogen van € 100.000,-. De schenking die hij heeft gekregen is immers onder uitsluiting ontvangen. Anja zal aan Frits € 50.000,- moeten voldoen.

Anja heeft geen eigen vermogen om Frits deze € 50.000,- te kunnen betalen. Indien Anja een nieuwe woning gaat aanschaffen zou zij, fiscaal gezien, de eigenwoningreserve moeten investeren bij aanschaf van de eigen woning. Zij heeft dit bedrag niet. Zij heeft € 12.500,- aangezien de overige overwaarde aan Frits toekomt.

Fiscale gevolgen van deze schenking onder uitsluiting

Fiscaal gezien heeft zij een eigen woningreserve van € 62.500,-. Frits heeft, fiscaal gezien, eveneens een eigen woningreserve van € 62.500,- . In de praktijk heeft hij echter € 112.500,- (hij krijgt ook € 50.000,- van Anja).

Anja zal voor de aankoop van de nieuwe woning een lening moeten aangaan waarbij  voor € 50.000,- de hypotheekrente niet aftrekbaar is. Fiscaal bestaat een eigenwoningreserve van € 62.500,-, in de praktijk heeft zij slechts € 12.500,- beschikbaar.

Daartegenover staat dat Frits een bedrag van € 50.000,- ontvangt dat hij vrij mag besteden; hij heeft immers een, fiscale, eigenoningreserve van € 62.500,- en € 112.500,- beschikbaar.

Is dit de bedoeling van de wetgever en de schenkende ouders?

Het is een vreemde manier waarop deze schenking, fiscaal gezien, in de scheidingspraktijk moet worden verwerkt. Mijns inziens is dit een scheve uitvoering van de regelgeving en niet de bedoeling van de wetgever en al zeker niet van de schenkende ouders of ontvangende kinderen. Op deze manier wordt de niet ontvangende partner behoorlijk benadeeld. Er is nog geen duidelijkheid  hoe hiermee om te gaan indien partijen het eens zijn dat de eigenwoningreserve in een andere verhouding dan de 50/50 verhouding kan worden toegepast in de toekomst. Indien partijen dit wel wensen is het voorleggen aan de inspecteur misschien een optie.

Hoe hier mee om te gaan in de praktijk?

Met veel verbazing heb ik ontdekt dat de uiteindelijke verhouding van de eigenwoningreserve ook echt gelijk moet blijven en de uiteindelijke schuldverhouding, voor de nieuwe woning, scheef wordt getrokken en een van beide een lening heeft waarvan de rente, gedeeltelijk, niet aftrekbaar is en de ander een vermogensbestanddeel heeft verkregen uit schenking ter verkrijging eigen woning waarvan 50% niet hoeft te worden besteed aan de eigen woning na scheiding.

Het kan een manier zijn om vermogen over te dragen aan een kind en liquide bij een kind te krijgen, hopelijk is dat niet de inzet van de schenkende ouders. 

In dit artikel is geen rekening gehouden met een vergoedingsrecht indien de woning een overwaarde heeft. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


3 maal 2
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.