Belastingplannen; welk effect heeft dit op partneralimentatie vanaf 2019?
Geplaatst op: 27-11-2017
Aantal keer bekeken: 645

Partneralimentatie is een onderwerp (zoekopdracht) waardoor veel bezoekers op mijn website binnenkomen. Het  vooruitzicht gedurende 12 jaar een ex partner financieel te moeten ondersteunen is vaak een angstbeeld voor de meerverdienende partij bij een scheiding. Dat deze 12 jaar nog maar zelden voorkomt in de Rechtspraak is vaak niet bekend. Er wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid tot het verwerven van een inkomen door de ontvangende partij.

De belastingplannen van het kabinet kunnen ook nog eens een behoorlijk effect hebben op deze betalingen. De intentie is om deze wijzigingen in 2019 te laten ingaan.

Het belastingstelsel wordt wel overzichtelijker; van 4 naar 2 schijven!

In de eerste schijf wordt het inkomen tot € 68.600,- belast met een basistarief van 36,93%. Over het inkomen daarboven wordt 49,5% belasting geheven. Daarbij zullen er ook veel aanpassingen worden doorgevoerd in de diverse heffingskortingen waardoor de belastingdruk mogelijk niet veel lager zal worden.

Een lagere belasting voor de hogere inkomens maar…. de aftrekposten worden beperkt, deze zijn alleen nog maar aftrekbaar tegen het lage tarief. Dat laatste heeft invloed op de draagkracht (mogelijkheid tot het betalen van partneralimentatie) voor de betalende partij. Het effect kan groot zijn; de huidige teruggave kan maximaal 52% bedragen. Dat is al snel 15,07% meer dan de teruggave tegen het voorgestelde tarief van 36,93%.

Daarentegen kan het ook zo zijn dat het te ontvangen bedrag tegen het lagere tarief wordt belast. Het huidige tarief kan 40,88% zijn maar ook 52%.

Het blijven natuurlijk belastingplannen, plannen die nog niet zijn omgezet naar daadwerkelijke regelgeving. Het vereenvoudigen van de belastingen is al jaren een onderdeel van elk kabinet. Eenvoudig zal het nooit worden. Met alle heffingskortingen en aftrekbare lasten blijft het onoverzichtelijk. Het overzicht is helemaal lastig in het jaar van scheiding waarbij de eigen woning nog niet is toegedeeld of verkocht. Vereenvoudiging van het systeem is welkom!

Indien de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, kan dit een reden zijn voor aanpassing van de partneralimentatie. De mooiste manier om deze aanpassing aan te vragen is door in overleg te gaan met de ex partner. Open communicatie waarom de mening is gevormd inzake de aanpassing van de partneralimentatie kan het effect geven waardoor begrip ontstaat en er geen eindeloze, vaak dure, procedure hoeft te worden gevoerd met advocaten bij de Rechtbank. Daarbij heeft zo’n procedure vaak een stress effect dat (vaak ongewild) effect kan hebben op de kinderen. 

Reacties

nov
19
2018
7:18 AM Erik
Wij zijn nu bezig met het opstellen van het convenant. Daar staat nu een bruto bedrag in gebaseerd op het huidige stelsel. Kan ik in het convenant al op de plannen anticiperen?
Beantwoord door: Anne-Marie van Doorn (19-11-2018 11:41 AM)
Beste Erik,
In het convenant kunnen jullie afspraken maken die jullie zelf wensen. Dat kan dan met het oog op de wetsvoorstellen maar ook op een manier waar jullie allebei achterstaan. Het is jullie convenant met jullie afspraken. De regelgeving is er als richtlijn; een richtlijn die door de Rechterlijke macht wordt gehanteerd. Dat houdt niet automatisch in dat jullie dit ook moeten hanteren.
Het wetsvoorstel kent geen overgangsrecht. Indien er een regeling wordt getroffen voor ingang van het wetsvoorstel geldt deze nieuwe regeling niet automatisch. Zoals gezegd zijn jullie vrij om afspraken te maken waar jullie je goed bij voelen maar dan wel met instemming van jullie allebei.

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


11 min 1
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

22
mei
2018

Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

17
april
2018

Bundel je krachten en kwaliteiten, dat kan het beste zijn voor jouw klanten.

In de afgelopen jaren dat ik als zelfstandige werk zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. Wat is het fijn om specialisten in mijn netwerk te hebben! Specialisten op deelgebieden waar ik een beetje kennis van heb maar lang niet voldoende om mijn klanten daar volledig in te begeleiden. Zo gebruiken deze specialisten mij ook op mijn specialisatie; financien en fiscaliteiten.