Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie

In 2015 is een voorstel van Wet in verband met herziening van de kinderalimentatie ingediend. Kinderalimentatie blijft een belangrijk onderwerp in de praktijk. Er was duidelijkheid inzake het kindgebondenbudget en de behoefte van de kinderen. Met een recente uitspraak van het Hof is deze duidelijkheid ter discussie gesteld.

Wetsvoortel herziening kinderalimentatie

Het voorstel is gedaan om, onder andere, de berekeningssystematiek te vereenvoudigen en in de Wet vast te leggen. Het gaat om een wetsvoorstel.

Behandeling moet nog plaatsvinden en onze ervaring leert dat een daadwerkelijke invoering van een wetsvoorstel in een wet jaren kan duren.

Steeds vaker zie ik dat in de Rechtspraak wordt gerefereerd naar dit wetsvoorstel. Ik vind het daarom van belang dit wetsvoorstel te bespreken.

Wat zijn de wijzigingen in dit voorstel?

  • De duur van de kinderalimentatie wordt beperkt tot 18 jarige leeftijd van het kind. Indien het kind studeert of naar school gaat ontstaat een recht tot 23 jaar.
  • De stiefouder heeft geen financiële verplichtingen voor de stiefkinderen.
  • Geen aanpassing van de financiële verplichtingen voor kinderen uit een eerdere relatie indien er kinderen in een nieuwe relatie worden verwekt.
  • Een minimum bedrag dient te worden besteed aan de kinderen.    

In de Rechtspraak heb ik recent twee situaties gezien waarin werd verzocht rekening te houden met het wetsvoorstel. In beide situaties ging het om een stiefouder die wel of niet financieel verplicht was bij te dragen in de kosten levensonderhoud van de stiefkinderen. Uitpsraak Hof Arnhem februari 2021 en uitspraak Rechtbank Gelderland januari 2021.

Voor meer informatie over onderhoudsplicht door de stiefouder verwijs ik naar een eerder geschreven artikel. 

Kindgebondenbudget en behoefte van het kind

Dat kinderalimentatie blijft leven is duidelijk. In 2015 is lang onduidelijk gebleven hoe om te gaan met het kindgebondenbudget. Middels een uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat het kindgebondenbudget tot het inkomen behoort en niet in mindering komt op de behoefte van de kinderen.

Op 28 januari 2021 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan waarbij het kindgebondenbudget in mindering is gebracht op de behoefte van de kinderen.

Met deze uitspraak van het Hof lijkt er weer openheid voor procedures te zijn ontstaan. Blijf je gezonde verstand gebruiken en voorkom lange procedures (met de bijbehorende spanningen) waar ook de kinderen last van hebben. Blijf in gesprek met elkaar!