Alimentatie tijdelijk verlagen of stopzetten kan dat tijdens het Corona-tijdperk?

Het Corona-virus heeft een enorm effect. Het inkomen van velen daalt drastisch; niet alleen voor mensen die als zelfstandige werken, ook voor mensen in loondienst kan dit een behoorlijk effect hebben; arbeidstijdverkorting of ontslag zien wij al heel veel in onze praktijk.

De vaste lasten kunnen zwaar drukken op het besteedbaar inkomen. Financiële onzekerheid kan een enorm effect hebben op mensen. Soms reageert iemand niet helemaal zoals je had verwacht. Als diegene anders had gereageerd dan zou je misschien respect kunnen tonen en samen overleggen zodat er een (tijdelijke) oplossing kan worden bereikt. Hou er rekening mee dat mensen in stress soms iets anders reageren en de boodschap niet altijd overkomt zoals deze bedoeld is.

Wat nu als je deze alimentatieverplichtingen (tijdelijk) niet kunt nakomen?

Er is een overeenkomst gesloten waarin deze afspraak staat. Afspraak = afspraak todat… je in onderling overleg nieuwe afspraken hebt gemaakt.

Alternatief is dat de rechter de hoogte van de alimentatie wijzigt.

Wanneer bereik je het meest snel resultaat?

Het meest snelle resultaat wordt bereikt door met elkaar in overleg te gaan. Mogelijk is dit een tijdelijke situatie en wordt de hoogte van het inkomen weer herstelt als alles weer ‘normaal’ is.
Dit is vaak de snelste (en goedkoopste) manier waarbij de tijdelijke afspraken ook kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst.

Blijf in overleg! Doe voorstellen aan elkaar om de alimentatie tijdelijk aan te passen. Dat kan voor een voor jullie acceptabele periode.

Na deze periode zijn er twee opties:

  • Het origineel afgesproken bedrag aan alimentatie wordt weer voldaan, óf:
  • Jullie gaan opnieuw in overleg.

Stop niet zonder overleg met betalen. Deze afspraak is vaak vastgelegd in een overeenkomst en soms ook met een beschikking van de rechtbank bekrachtigd. De alimentatie ontvanger kan dan direct het LBIO of een deurwaarder inschakelen om de alimentatie toch te innen.

Wat als het niet in onderling overleg lukt?

Indien het niet in onderling overlegt lukt, is het advies zo snel mogelijk een verzoek tot wijziging van de alimentatie in te laten dienen bij de rechtbank. Dat moet via een advocaat. Deze procedure kost veel tijd en is vaak ook duurder.

Hulp nodig?

Neem gerust contact op en start de mediation zodat jullie in overleg de afspraken kunnen aanpassen al dan niet tijdelijk. We leven nu allemaal in rare tijden met veel financiële onrust.