Partneralimentatie per januari 2023

Update januari 2023

Er gaat veel veranderen in 2023 op dit gebied.

Woonbudget ook voor het bepalen van de partneralimentatie

De vaststelling van de draagkracht voor kinder- en partneralimentatie wordt zoveel mogelijk gelijkgetrokken. Bij zowel kinder- als partneralimentatie zal volgens deze nieuwe aanbevelingen gerekend worden met een woonbudget van 30 procent van het netto inkomen. De zogenoemde jus-vergelijking verandert in een vergelijking van de bedragen die partijen na betaling van alimentatie feitelijk te besteden hebben.

Indexatie

De partner- en kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit is een wettelijke regeling.Per januari 2023 moeten de bedragen worden verhoogd met 3,4%.

Wat nu?

Het kan verstandig zijn eerst een berekening te laten opstellen van het daadwerkelijke effect op het inkomen. Ga niet direct tot actie over dat de alimentatie moet worden verlaagd, zorg eerst voor inzicht. 

Voorkom hoge kosten met het opstarten van een procedure met een advocaat. Laat eerst een berekening maken door een deskundige, is de conclusie dat de alimentatie moet worden aangepast? Probeer hier dan samen uit te komen, eventueel met een mediator.

Ten tijde van de scheiding was het misschien niet mogelijk met elkaar in overleg te gaan, wie weet heeft de tijd hierin een positieve toegevoegde waarde en lukt het nu wel?