Nibud: “Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen”

Dat 27% van de huishoudens niet weet of er een recht op een toeslag bestaat klinkt mij niet vreemd in de oren. Met name mensen met een modaal of (ruim) boven modaal inkomen zijn, bij mij in de praktijk, verrast. Indien zij in een situatie verkeren dat zij alleenstaande ouder zijn, is de verbazing hoog als ik vertel dat er een recht op een kindgebondenbudget (alleenstaande ouderkop) bestaat. Ook voor mensen bij een hoog inkomen!

Voor mensen met een wisselend inkomen is het vaak ook lastig; welk inkomen geef ik op? Daarbij komen de berichten in de media dat jaren later een bericht kan worden ontvangen dat er te veel is uitgekeerd en/of dat deze mensen toch geen recht op de toeslag hadden. Deze mensen willen dat risico niet lopen en weten niet hoe hiermee om te gaan. Meer begeleiding vanuit de Belastingdienst en accuratesse zou op zijn plaats zijn.

Het Nibud ziet in het onderzoek dat 20 procent van de werkenden aangeeft een wisselend inkomen te hebben. Daar is een terechte zorg bij het Nibud. Deze groep werkenden heeft vaak een lager inkomen waardoor het lastig is om rond te komen elke maand. Dat geldt ook voor mensen waarbij sprake is van een te ontvangen/betalen partneralimentatie. Deze bedragen zijn in het jaar van scheiding vaak wisselend en in het jaar dat deze termijn afloopt ook.

In mijn praktijk zie ik de resultaten van het onderzoek terug. Dit bericht is geen nieuwtje. Het is de taak van ons, als begeleider ten tijde van het zeer onrustige fase in het leven van deze mensen, hen hierop te wijzen. Uiteindelijk moeten ze het zelf regelen. Dat lukt ook altijd goed. Daarbij benadrukken dat het verstandig is het belastbaar inkomen op een juiste manier in te schatten zodat de “verrassing” van de terugbetaling zoveel mogelijk beperkt wordt.

Voor meer informatie verwijs ik naar deze bijlage

of maak een proefberekening:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/